دارالترجمه رسمی شهر – ترجمه فارسی به اکراینی / ترجمه اکراینی به فارسی

ترجمه اکراینی به فارسی

زبان اکراینی در ایران مترجم رسمی ندارد. ترجمه از فارسی به اکراینی و ترجمه از اکراینی به فارسی توسط مترجمین غیررسمی زبان اکراینی انجام می گیرد.  ترجمه ریزنمرات و دانشنامه تحصیلی از زبان اکراینی به فارسی و ترجمه از فارسی به اکراینی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از اکراینی به فارسی از تمام نقاط می باشد. با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در خارج از ایران، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 4 روز کاری ترجمه اکراینی به فارسی و یا فارسی به اکراینی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در اکراین یا هر آدرس دیگری ارسال کنیم.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و … از اکراینی به فارسی و یا از فارسی به اکراینی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور اکراین را دارند و همچنین فارغ التحصیلان از کشور اکراین، جهت ترجمه مدارک خود از فارسی به اکراینی و یا ترجمه از اکراینی به فارسی، می توانند اسناد و مدارک خود را به دارالترجمه رسمی شهر تحویل داده و در اسرع وقت ترجمه رسمی فارسی به اکراین و یا ترجمه اکراینی به فارسی اسناد و مدارک خود را تحویل بگیرند.

ترجمه اکراینی به فارسی

اسناد و مدارک صادر شده از کشور اکراین، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور اکراین رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امور خارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

ترجمه اکراینی به فارسی کارت ملی، ترجمه اکراینی به فارسی شناسنامه، ترجمه اکراینی به فارسی پایان خدمت، ترجمه اکراینی به فارسی دانشنامه، ترجمه اکراینی به فارسی ریزنمرات، ترجمه اکراینی به فارسی گواهی های فنی و حرفه ای، ترجمه اکراینی به فارسی عقدنامه، ترجمه رسمی اکراینی به فارسی سند ملک، ترجمه  اکراینی به فارسی بنچاق، ترجمه اکراینی به فارسی وکالتنامه، ترجمه اکراینی به فارسی تعهدنامه، ترجمه  اکراینی به فارسی گذرنامه، ترجمه اکراینی به فارسی سندخودرو، ترجمه اکراینی به فارسی گواهینامه رانندگی.