با توجه به پیشرفت زبان کردی در معاملات تجار ایرانی در شمالغرب عراق، یکی از زبان هایی می باشد که مورد نیاز بازرگانان حرفه ای ایران در تبادل معاملات تجاری می باشد.

ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه و پاسپورت به تمامی زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون را از ما بخواهید. دارالترجمه شهر را در حکم دیکشنری آنلاین بدانید. برای ترجمه حتی یک لغت از هر زبانی، می توانید با ما تماس بگیرید.

دارالترجمه شهر را در کنار خود بدانید. ترجمه رسمی تورنتو

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی و غیررسمی آماده ارائه خدمات ترجمه به شما عزیزان می باشد. یک مترجم کیست؟

ترجمه رسمی گواهینامه

ترجمه رسمی کوهینامه کوتاه مدت دوره آموزشی به زبان انگلیسی