با توجه به پیشرفت زبان کردی در معاملات تجار ایرانی در شمالغرب عراق، یکی از زبان هایی می باشد که مورد نیاز بازرگانان حرفه ای ایران در تبادل معاملات تجاری می باشد.

ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه و پاسپورت به تمامی زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی در تهران در ترجمه کردی، ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد به زبان کردی را پذیرش می کند.

دارالترجمه رسمی کردی

ترجمه کردی به فارسی و فارسی به کردی را در کوتاه ترین زمان ممکن می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر پیشتاز در ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به کردی و ترجمه از کر

دارالترجمه شهر را در کنار خود بدانید. ترجمه رسمی تورنتو