از آنجایی که زبان کردی دارای پیشرفت چشمگیری برای معاملات تاجران ایرانی در شمال شرق کشور عراق بوده است، از این رو این زبان یکی از زبان هایی می‌باشد که بازرگانان بزرگ و تجار ایران باید از آن در تبادل

ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه و پاسپورت به تمامی زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی در تهران در ترجمه کردی، ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد به زبان کردی را پذیرش می کند.

دارالترجمه رسمی کر

ترجمه کردی به فارسی و فارسی به کردی را در کوتاه ترین زمان ممکن می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر پیشتاز در ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به کردی و ترجمه از کر

دارالترجمه شهر را در کنار خود بدانید. ترجمه رسمی تورنتو