کار در دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه کلیه امور ترجمه از جمله اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می پذیرید. افرادی که مایل به کار در دارالترجمه می باشد، می توانند به دارالترجمه شهر یا با یکی از دفاتر ترجمه رسمی تماس گرفته و اعلام آمادگی کنند.

افراد شاغل در دارالترجمه شامل مترجم یا مترجمان رسمی قوه قضائیه و مترجمان غیررسمی می باشد. جهت فعالیت یک دارالترجمه رسمی، نیاز به اصل پروانه مترجم رسمی می باشد که باید در محل دفتر نصب شده و در معرض دید ارباب رجوع باشد.

دارالترجمه های رسمی می توانند با افراد خبره در امر ترجمه نیز همکاری داشته باشند. بدین صورت افرادی که دارای شغل ثابت هستند، می توانند به عنوان کار پاره وقت و بصورت غیر حضوری همکاری نمایند. دفاتر ترجمه کار را برای آنها ایمیل کرده و بعد از زمان مشخص و مورد تائید دو طرف، ترجمه به دفتر دارالترجمه ایمیل خواهد شد.

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) پیشگام در امر ترجمه رسمی و غیررسمی در کشور می باشد.