ترجمه رسمی مدارک فنی و حرفه ای

ترجمه رسمی مدارک فنی و حرفه ای

گواهینامه یا مدارک رسمی سازمان فنی و حرفه ای نشان دهنده مهارت فرد در رشته مربوطه می باشد و در اصل ترجمه رسمی آن به همراه تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، حکم یک سند بین المللی را خواهد داشت و فرد می تواد با ارائه ترجمه رسمی مدارک فنی حرفه ای، از مزایای احتمالی آن در هر کشوری بهره مند شود.

جهت ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای صرفاً اصل گواهی لازم و کافی می باشد. امّا در صورت نیاز به تائید ترجمه نزد دادگستری و خارجه، این گواهینامه ها باید به تائید سازمان فنی و حرفه ای کشور برسند و در حقیقت صلاحیت این گواهینامه ها را مجدد تائید و بلامانع بودن ترجمه گواهینامه را اعلام کند. البته قبل از مراجعه به سازمان فنی و حرفه ای جهت تائید مجدد گواهی، شما باید به یکی از دارالترجمه های رسمی مراجعه نموده و از آنان گواهی درخواستی جهت تائید اصل گواهی دریافت کنید. این گواهی باید روی سربرگ دارالترجمه و ممهور به مُهر دفتر دارالترجمه باشد. از ابتدای سال 1392 تقدیم درخواست تائید به سازمان فنی و حرفه ای صرفاً باید توسط دارند گواهینامه یا یکی از بستگان درجه اول صورت گیرد و در غیر اینصورت فرد مراجعه کننده باید وکالتنامه رسمی از طرف صاحب سند داشته باشد. در غیر اینصورت سازمان فنی و حرفه ای از تائید گواهینامه خودداری خواهد کرد.

شما مشتریان گرامی با مراجعه به دارالترجمه شهر یا هر دارالترجمه رسمی دیگری، می توانید در خواستی مبنی بر تائید گواهینامه دریافت و جهت تائید این گواهی به آدرس ذیل مراجعه نمائید:

تهران: پیچ شمیران، ابتدای خیابان شریعتی، نبش کوچه پیرجمالی، پلاک 61. 

تماس سازمان فنی و حرفه ای: 8-77512290

نمونه درخواست:

دفتر ارزشیابی مهارت سازمان فنی و حرفه ای

احتراماً درخواست می نماید نسبت به تائید گواهینامه ... به شماره ... مربوط به آقا / خانم ... فرزند ... اقدام لازم را به عمل آوردید.

با احترام

دارالترجمه رسمی ...

 

ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای به زبان آلمانی

ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه گواهینامه های فنی و حرفه ای به ایتالیایی

ترجمه گواهینامه های فنی و حرفه ای به زبان اسپانیایی

ترجمه رسمی گواهینامه های فنی و حرفه ای به زبان ترکی