ترجمه قرارداد به انگلیسی ترجمه قرارداد ترجمه رسمی قرارداد ترجمه قرارداد به فارسی

ترجمه قرارداد به انگلیسی

قراردادهای تجاری و بازرگانی و ... را جهت ترجمه رسمی و یا غیررسمی از فارسی به انگلیسی و ... می پذیریم. همچنین ترجمه قرارداد را از انگلیسی و سایر زبان ها به فارسی می پذیریم.

درک درست از قراردادهای فیمابین در روابط تجاری و بازرگانی حائز اهمیت بسیار است. چرا که باید بندها و موارد قرارداد کاملاً واضح و بدون نقاط نامفهوم باشد تا موجب سوء برداشت و ضررهای جبران ناپذیر نشوند. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبره قوه قضائیه آماده ارائه ترجمه ای دقیق و خقوقی به شما عزیزان می باشد.

جهت دریافت و درک بهتر طرفین معامله از قراردادهای تجاری نیاز به ترجمه این قراردادهای از یک طرف به زبان فارسی و از طرف دیگر به زبان انگلیسی و یا سایر زبان ها می باشد. ترجمه قراردادها می تواند به زبان انگلیسی و یا دیگر زبان های طرف مورد معامله شما باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه آماده ارائه ترجمه رسمی و یا غیررسمی از قراردادهای و توافقات تجاری از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از انگلیسی به فارسی می باشد. علاوه بر این همکاران ما می توانند گلیه قراردادها و متون را از فارسی به تمامی زبان های زنده ترجمه کنند. قراردادهای رسمی ارزش ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را دارند.

در امر تجارت نیاز به تنظیم و ترجمه قراردادهای دقیق و صریح می باشد. ما می توانیم ترجمه دقیق و با کیفیت را از زبان فارسی به همه زبان های زنده ترجمه کنیم.

جهت تائید ترجمه رسمی قراردادها، نیاز به روزنامه رسمی شرکت ها دو طرف قرارداد می باشد.

ما علاوه بر ترجمه رسمی قراردادها، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را به تمامی زبان ها زنده می پذیریم.