انجام ترجمه کارت ملی، شناسنامه و پاسپورت به تمامی زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) آماده ارائه خدمات ترجمه کارت ملی از زبان فارسی به انگلیسی می باشد. ترجمه رسمی کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و … را در اسرع وقت می پذیریم.

کارت ملی بر اساس قوانین ترجمه، بدون هیچ محدودیتی قابل ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه کارت ملی را به مانند دیگر اسناد و مدارک هویتی به انواع زبان های مختلف ترجمه و امور مربوط به تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری، وزارت خارجه و در صورت نیاز شما، به تائید سفارت می رسانیم.

کارت های ملی ای که تاریخ اعتبار آنها تمام شده، از طرف ثبت احوال معتبر می باشند و ارزش ترجمه رسمی به تمامی زبان ها را دارند و ترجمه آنها در همه کشورها نیز معتبر می باشند.

ترجمه کارت ملی به انگلیسی, ترجمه کارت ملی به انواع زبان ها
تماس با دارالترجمه شهر برای ترجمه رسمی کارت ملی: 44977006 – 44091607 – 09102163161 جمشیدی

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی کارت های مختلف و کارت ملی، ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه به دیگر زبان ها را می پذیرد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، گواهی های کار و ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی را می پذیریم.

علاوه بر ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه رسمی انواع اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیریم. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری، وزارت خارجه و در صورت نیاز شما تائید سفارتخانه های دایر در تهران را نیز می پذیریم.

ترجمه کارت ملی به انگلیسی

در دارالترجمه شهر شما کارت ملی خود را میتوانید به راحتی به انگلیسی ترجمه کنید، ترجمه کارت ملی به انگلیسی از رایج ترین ترجمه ها می باشد یا حتی ما ترجمه مدارک شناسایی را به سایر زبان ها انجام میدهیم، در زیر برخی از ترجمه های کارت ملی را نام می بریم:

  • ترجمه کارت ملی به آلمانی
  • ترجمه رسمی کارت ملی به فرانسه
  • ترجمه رسمی کارت ملی به اسپانیولی
  • ترجمه کارت ملی به ایتالیایی
  • ترجمه رسمی کارت ملی به چینی
  • ترجمه کارت ملی از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده همراه با تائید دادگستری، وزارت خارجه و سفارت مربوطه را در اسرع وقت می پذیریم.
  • ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه کارت ملی به انگلیسی، کارت ملی