ترجمه ژاپنی به فارسی و فارسی به ژاپنی در تهران را می پذیریم.

ترجمه ژاپنی به فارسی و فارسی به ژاپنی

دارالترجمه رسمی فارسی به ژاپنی در تهران از معدود دارالترجمه های دایر در کشور است که ترجمه ژاپنی به فارسی و فارسی به ژاپنی را می پذیرد.دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه زبان ژاپنی می باشد. ترجمه ژاپنی به فارسی دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از ژاپنی به فارسی و از فارسی به ژاپنی از تمام نقاط می باشد.

برای مسافرت به کشور ژاپن و در خواست ویزا برای این کشور، ترجمه رسمی مدارک به زبان انگلیسی کافی می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ایران.

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در خارج از ایران، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 3 روز کاری ترجمه ژاپنی به فارسی و یا فارسی به ژاپنی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در ژاپن یا هر آدرس دیگری ارسال کنیم.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و … از ژاپنی به فارسی و یا از فارسی به ژاپنی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور ژاپن، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور ژاپن رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امور خارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت. در غیر اینصورت ترجمه رسمی سند غیر قانونی می باشد (البته بدون تائیدات یاد شده ترجمه صورت می گیرد، اما بدون مهر و سربرگ رسمی مترجم قوه قضائیه تحویل خواهد شد و به لحاظ قانونی ارزشی ندارد).

ترجمه ژاپنی به فارسی و فارسی به ژاپنی در تهران

همچنین جهت ترجمه کاتالوگ، برشور، متون و … از زبان فارسی به ژاپنی و ترجمه از زبان ژاپنی به فارسی آماده ارائه خدمات به شما می باشیم.