ترجمه فارسی به روسی و روسی به فارسی، علاوه بر کشور روسیه برای کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق نیز کاربرد دارد. دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های با سابقه در حوزه ترجمه رسمی فارسی به روسی و ترجمه روسی به فارسی می باشد.

ما با کمک مترجمین رسمی و غیر رسمی زبان روسی آماده ارئه خدمات زبان روسی به شما عزیزان هستیم. خدمات دارالترجمه رسمی شهر در حوزه ترجمه رسمی فارسی به روسی و همچنین ترجمه رسمی روسی به فارسی به شرح زیر می باشد:

1- ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به روسی و همچنین ترجمه رسمی از زبان روسی به فارسی توسط مترجم رسمی قوه قضائیه – ترجمه روسی سربرگ قوه قضائیه و با مهر و امضای دارالترجمه رسمی

2- تائید ترجمه رسمی فارسی به روسی و روسی به فارسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه.

3- در صورت نیاز شما، تائید ترجمه رسمی فارسی به روسی نزد سفارت روسیه در تهران را می پذیریم.

4- تائید اسناد و مدارک صادر شده از کشور روسیه یا سایر کشور ها نزد وزارت امور خارجه.

ترجمه فارسی به روسی با بهترین مترجم فارسی به روسی

ترجمه فارسی به روسیه تهران

ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به روسی و روسی به فارسی در اسرع وقت. ترجمه اسناد و مدارک مربوط به امور تجاری و بازرگانی، گواهی های صادره از بنادر تجاری و … را می پذیریم.

ترجمه رسمی به فارسی و روسی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه و در صورت نیاز شما، امور مربوط به تائید سفارت روسیه در تهران را نیز می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر بهترین دارالترجمه رسمی غرب تهران می باشد و با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه و همچنین مترجمانی مجرب و با تجربه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی فارسی به روسی و ترجمه از روسی به فارسی می باشد.