ترجمه رسمی گواهی کار صادره از مهد کودک با تائیدات را می پذیریم.

گواهی های کار صادر شده از طرف مهد کودک ارزش ترجمه از زبان فارسی به تمام زبان های زنده را دارند. همچنین ترجمه رسمی گواهی کار صادره از مهد کودک ارزش تائید در دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی گواهی ها از زبان فارسی به دیگر زبانها می باشد.

مربیان مهدکودک، پرستاران و دیگر افراد شاغل در مهد های کودک در صورت مهاجرت به خارج، جهت پیدا کردن کار مناسب و مرتبط با توانایی های خود نیاز به ترجمه رسمی گواهی های سابقه کار و رزومه کاری در مهد کودک ها را دارند. همچنین افرادی که به دنبال ویزای مسافرتی هستند نیاز به ترجمه رسمی گواهی های صادره از محل کار خود دارند.

ترجمه رسمی گواهی کار صادره از مهد کودک

ترجمه رسمی گواهی کار صادره از مهد کودک  و دیگر مراکز از فارسی به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم. علاوه بر این، دارالترجمه شهر ترجمه رسمی دیگر اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیرید.

علاوه بر ترجمه رسمی، تائید ترجمه نزد دادگستری، وزارت خارجه و برخی سفارت ها را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهی کار صادره از مهد کودک به آلمانی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری کادری مجرب از مترجمین رسمی قوه قضائیه و با بهره مندی از مترجمان با سابقه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد. ما ترجمه اسناد از زبان فارسی به انگلیسی را ظرف 2 تا 3 روزکاری همراه با تائیدات انجام میدهیم. مترجمین رسمی و خبره دفتر ترجمه شهر می توانند ترجمه ای با کیفیت و ارزان را ظرف مدت زمانی کوتاه انجام دهند.

بیشترین حجم ترجمه مربوط به ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی می باشد. دارالترجمه رسمی شهر پشرو در ارائه خدمات ترجمه در ایران می باشد.