یکی از خدمات دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی گواهی کار از ادارات دولتی است. ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را میتوانید به این دارالترجمه بسپارید.

دارالترجمه رسمی شهر، پیشگام در امر ترجمه رسمی در ایران. ترجمه از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم. برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ما تماس بگیرید.

ترجمه رسمی گواهی های کار اساتید و کارکنان دانشگاه ها – ترجمه سوابق شغلی و آموزش از فارسی به انگلیسی و …

اشتغال به کار یکی از امتیازات جهت دریافت ویزا در زمان مسافرت به خارج از ایران از سفارت کشور مقصد سفر می باشد. گواهی اشتغال بکار بیانگر اشتغال فرد و تا حدی تضمینی هست بر اینکه فرد قبل از اتمام ویزا کشور مورد نظر را به مقصدایران ترک خواهد کرد. بنا براین ترجمه رسمی از گواهی کار اساتید و پرسنل دانشگاه ها تا حدی در دریافت ویزا از سفارت ها کمک خواهد کرد.

ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

جهت ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاههای دواتی، گواهی باید روی سربرگ دانشگاه و با مهر دانشگاه تنظیم شده باشد. جهت تائید ترجمه این گواهی ها نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی ها باید به تائید وزارت علوم برسد. علاوه بر موارد ذکر شده نیاز به حکم کارگزینی اساتید می باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت خارجه از تائید ترجمه خودداری خواهند کرد.

ترجمه رسمی گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

ترجمه رسمی گواهی های کار / ترجمه رسمی سوابق شغلی، ترجمه رسمی اسناد و دارک تحصیلی و آموزشی و …

  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به انگلیسی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی از فارسی به فرانسه
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به آلمانی
  • ترجمه رسمی گواهینامه کار اساتید دانشگاه های دولتی به ایتالیایی