برای ترجمه رسمی گواهی کار از ادارات دولتی یا ترجمه رسمی اسناد و مدارک ادارای و دولتی میتوانید به دارالترجمه رسمی در تهران مراجعه نمائید. علاوه بر گواهی کار و اشتغال سایر اسناد و مدارک را نیز جهت ترجمه رسمی به انگلیسی و سایر زبان های زنده می پذیریم. ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، تجاری و … را همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر آماده است تا ترجمه ای دقیق و مقرون به صرفه به شما عزیزان تحویل دهد. ترجمه رسمی سوبق و گواهی های تحصیلی، ترجمه رسمی گواهی های کار، ترجمه رسمی گواهی ها و سوابق آموزشی و … از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها و  همچنین از دیگر زبان ها به زبان فارسی.

ترجمه رسمی گواهی کار از ادارات دولتی

جهت ترجمه رسمی گواهی های کار از ادارات دولتی، این گواهی ها باید روی سربرگ شرکت مربوطه و با مهر و امضای شرکت باشد. جهت تائید ترجمه رسمی گواهی های کار ادارات دولتی نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به مدارک زیر می باشد:

در صورت ناقص بودن هر یک از مدارک ذکر شده، دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی این گواهی های کار خودداری خواهند کرد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و … را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه را در اسرع وقت می پذیریم. ترجمه رسمی گواهی کار از ادارات دولتی از فارسی به اسپانیایی، انگلیسی و …

ترجمه رسمی گواهی کار از ادارات دولتی

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی اسناد مدارک، ترجمه غیررسمی متون را نیز می پذیرد. ما با همکاری بهترین مترجمان رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و ترجمه غیررسمی برای زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی، روسی، ایتالیایی و … می باشیم.