ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات با تائیدات

شناسنامه اصلی ترین سند هویتی فرد می باشد و ترجمه آن همواره مورد نیاز است. ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات در دارالترجمه برای تمامی زبان ها نیاز به موارد ذیل دارد:

برای ترجمه رسمی رونوشت وفات (گواهی فوت) نیاز به اصل گواهی با مُهر مربوطه می باشد. همچنین برای تائید ترجمه مربوطه نزد دادگستری و وزارت خارجه، نیاز به اصل شناسنامه باطل شده متوفی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی شناسنامه، رونوشت وفات (گواهی فوت) و دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد.

علاوه بر ترجمه شناسنامه و ترجمه گواهی فوت یا رونوشت وفات، ترجمه رسمی دیگر اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها نیز می پذیریم. جهت دریافت ترجمه ای رسمی و با کیفیت از اسناد و مدارک با ما تماس بگیرید. ما ترجمه رسمی به انگلیسی با تائیدات دادگستری و خارجه را ظرف 2 روز کاری آماده میکنیم. دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های با سابقه در امر ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون در ایران می باشد.

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات ازفارسی به زبان آلمانی

ترجمه رسمی شناسنامه رونوشت وفات