ترجمه رسمی گواهی بیمه و سابقه بیمه به انگلیسی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. ترجمه گواهی های بیمه و سوابق بیمه بیانگر سوابق شغلی می باشد و برای پیدا کردن شغل جدید در خارج از ایران کاربرد دارد. از طرف دیگر برای ویزای مسافرتی، سوابق و گواهی بیمه بیانگر شاغل بودن شخص است و اینکه فرد بعد از مسافرت جهت ادامه کار به ایران مراجعه می کند.

ترجمه رسمی گواهی بیمه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه

گواهی سابقه بیمه روی سربرگ بیمه مربوطه و با مُهر شعبه صادر کننده ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد. برای بیمه تامین اجتماعی لازم هست که مهر و امضاء شعبه مربوطه روی سوابق خورده باشد. دارالترجمه رسمی شهر باهمکاری مترجمان خبره آماده رائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد. هموطنانی که خارج از تهران زندگی می کنند می توانند اسناد و مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهر ارسال نمایند تا در اسرع وقت ترجمه ای با کیفیت و بصرفه را به آنها تحویل دهیم.

ترجمه رسمی گواهی بیمه

گواهی های بیمه بیانگر وضعیت بیمه فرد می باشد. سوابق بیمه در دریافت ویزا از سفارت های کشورهای مختلف بسیار مثبت و موثر می باشد. ترجمه رسمی گواهی بیمه از فارسی به انگلیسی و از زبان انگلیسی به فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.

ارائه ترجمه رسمی (همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه) و غیررسمی در اسرع وقت را از دارالترجمه رسمی شهر بخواهید. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمین رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه به شما عزیزان می باشد. دارالترجمه رسمی شهر از دفاتر با سابقه در امر ترجمه رسمی و غیررسمی در ایران می باشد.

ما با همکاری مترجم های خبره و رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به تمام زبان زنده هستیم.