ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی به عربی و …

ترجمه گواهی دریانوردی به انگلیسی

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک دریانوردی و کشتیرانی را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها انجام می دهد. ترجمه رسمی با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. جهت ترجمه مدارک خود را به ما بسپارید.

گواهینامه های دریانوردی جهت ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ، نیاز به تائید اصل گواهی نامه ها از طرف سازمان دریانوردی را دارند. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی (اسناد) و ترجمه غیررسمی می باشد. شما می تواند گواهی ها، اسناد و مدارک خود را به آدرس دارالترجمه رسمی شهر تحویل دهید و در زمان مورد توافق، ترجمه ای با کیفیت را تحویل بگیرید. گواهینامه های دریانوردی ارزش ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و … را دارند. در صورت نیاز به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه این گواهی ها، اصل گواهی باید به تائید سازمان های مربوطه و صادرکننده برسد.

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی

علاوه بر ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به زبان انگلیسی و … می پذیرد. ترجمه رسمی هر ماه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی و کشتیرانی

ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی، ایتالیایی، ترکی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و … را می پذیریم.

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی به عربی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهینامه های دریانوردی به روسی

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر موارد فوق، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را در کوتاه ترین زمان ممکن پذیرش می کنیم.