ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت را همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی سفارتخانه های دایر در تهران می پذیریم.

کارت پایان خدمت بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی ارزش ترجمه رسمی را دارد. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی و گواهی های پایان دوره های آموزشی، ترجمه رسمی کارت پایان خدمت را می پذیرد.

کارت پایان خدمت و کارت های معافیت پزشکی، معافیت کفالت و … ارزش ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. کارت های پایان خدمت یا معافیت ها بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی همراه با تائیدات را دارند.

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت از زبان فارسی به انگلیسی، عربی، آلمانی، ترکی و … را می پذیریم. ترجمه رسمی مدارک همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه در اسرع وقت.

علاوه بر ترجمه رسمی کارت پایان خدمت، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها می پذیریم. جهت ترجمه رسمی مدارک خود، با ما تماس بگیرید. دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب و مترجمین رسمی قوه قضائیه آماده راارده ترجمه رسمی اسناد و مدارک با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد. همچنین ترجمه غیررسمی متون، مقالات، کاتالوگ و … را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می گذیریم. همچنین ترجمه غیررسمی از انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی را انجام میدهیم.

دارالترجمه شهر پیشرو در ارائه خدمات ترجمه رسمی به کلیه زبان های رسمی در ایران می باشد. بخش زیادی از ترجمه مدارک برای زبان انگلیسی می باشد اما ما با همکاری مترجم های خبره و رسمی دیگر زبان ها، ترجمه تمام مدارک از زبان فارسی به فرانسه، روسی، ایتالیایی، کردی و عربی و … را انجام می دهیم.

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت در دارالترجمه رسمی شهر

ترجمه رسمی همراه با با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.