ترجمه رسمی کارت بازرگانی

کارت بازرگانی بیانگر فعالیت قانونی و تجاری فرد یا شرکت در حوزه ای خاص می باشد. برای اثبات این موضوع به شریک تجاری خارجی، ترجمه رسمی کارت بازرگانی لازم می باشد. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تجاری و بازرگانی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده را می پذیریم.

کارت بازرگانی به تنهایی ارزش ترجمه رسمی و تائید دادگستری و وزارت خارجه را دارد و نیازی به سند یا مدرکی جهت تائید آن نیست. برای ترجمه رسمی انگلیسی (یا ترجمه رسمی از فارسی به دیگر زبان ها) کارت بازرگانی با تائید دادگستری و وزارت خارجه 3 تا 4 روز کاری زمان نیاز می باشد (البته در صورت نیاز شما، می توان در 1 یا 2 روز کاری آماده شود). در صورت نیاز شما، دارالترجمه رسمی شهر امور مربوط به تائید ترجمه رسمی کارت بازرگانی و دیگر اسناد را نزد تمامی سفارت ها را می پذیرد.

در هر نقطه از ایران که ساکن باشید با ارسال اسناد و مدارک خود به آدرس داراترجمه رسمی شهر، می توانید ترجمه رسمی اسناد را ظرف تنها چند روز آماده اشته باشید. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه اسناد و مدارک را از همه نقاط ایران پذیرش می کند.

ترجمه رسمی کارت بازرگانی

ترجمه کارت بازرگانی در کنار دیگر اسناد مربوط به فعالیت های تجاری شخصی و یا در قالب شرکت نیاز به ترجمه رسمی دارد.

دارالترجمه شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی ، ملکی و … را در اسرع وقت می پذیرد. ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان و همچنین ترجمه از انگلیسی به فارسی را می پذیریم.

ترجمه رسمی کارت بازرگانی و تجاری

  • ترجمه کارت بازرگانی از فارسی به ترکی استانبولی
  • ترجمه کارت بازرگانی از زبان فارسی به کردی
  • ترجمه رسمی کارت بازرگانی از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده دنیا