مکاتبات بین سازمان بصورت رسمی و غیررسمی می باشد و ترجمه این مکاتبات نیز بصورت رسمی یا غیررسمی صورت می گیرد. مکاتبات سازمانی شامل نامه نگاری ها، ایمیل ها و … می باشد که بدون محدودیت ارزش ترجمه را دارند. دارالترجمه رسمی در تهران، ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی با کیفیت و دقت مناسب انجام میدهد.

 شرکت های و سازمان های دایر در ایران جهت همکاری های تجاری، بازرگانی و اداری با شرکای تجاری خود در خارج از کشور نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود دارند که باید این ترجمه ها به تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران رسیده باشد و در بعضی موارد نیاز به تائید سفارت کشور مربوطه در ایران نیز می باشد. ما علاوه بر ترجمه مورد تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، در صورت نیاز شما امور مربوط به تائید ترجمه نزد تمامی سفارت های دایر در تهران را نیز می پذیرید.

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی

مکاتبات اداری شرکت ها و ادارات بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی یا غیررسمی را دارند. همچنین دارالترجمه شهر می تواند ترجمه ای مطمئن از مکاتبات اداری و بازرگانی، کاتالوگ ها، برشور محصولات مورد داد و ستد و … را با بهترین کیفیت تحویل شما عزیزان دهد. علاوه بر ترجمه مکاتبات، دارالترجمه رسمی شهر می توانند کلیه اسناد و مدارک شما را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده ترجمه نماید.

دفتر ترجمه رسمی شهر با کادری حرفه ای و توانا آماده ارائه خدمات  در امر ترجمه رسمی و غیررسمی می باشد. جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود می توانید با دارالترجمه رسمی شهر تماس بگیرید. ما علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک می توانیم تائیدات دادگستری، وزارت خارجه و برخی سفارت خانه های دایر در تهران را دریافت کنیم. دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی در ایران.

ترجمه رسمی مکاتبات بین سازمانی

دارالترجمه شهر می تواند جهت ترجمه های حضوری و زنده برای همه زبان ها مترجم اعزام کند.