دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی مدارک و ترجمه رسمی ریز نمرات دانشگاهی ، پایان تحصیلات همچنین ترجمه رسمی ریزنمرات و پایان تحصیلات ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیرد.

ریزنمرات و پایان تحصیلات متوسطه و پیش دانشگاهی علاوه بر مهر و امضاء آموزشگاه، نیاز به تائید منطقه آموزش و پرورش دارند تا ارزش ترجمه بصورت مهر مترجم را داشته باشند.

برای ترجمه رسمی مدارک تحصیلی در صورت نیاز به تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، بایستی اصل این اسناد توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل تحصیل تائید شده باشند و سپس از طرف دفتر پیشخوان دولت تائید تحصیلی صادر شده باشد تا ترجمه ارزش تائیدات داشته باشد.

ترجمه رسمی ریز نمرات دانشگاهی, ترجمه ریز نمرات به انگلیسی, ترجمه مدارک دانشگاهی

مشاوره و تماس برای ترجمه مدارک دانشگاهی (تلگرام، واتساپ هم نیز پاسخ گو هستیم): 09102163161 جمشیدی

دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی تنها ارزش ترجمه رسمی را دارند (ترجمه روی سربرگ قوه قضائیه به همراه مُهر مترجم رسمی) اما جهت تائید ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه، این اسناد باید به تائید وزارت علوم (برای دانشگاه های دولتی) و یا تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد (برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد) رسیده باشند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه رسمی این اسناد خودداری خواهند کرد. نیاز به تائید مجدد وزارت علوم و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، جهت جلوگیری از ترجمه اسناد و مدارک جعلی است. تائید این اسناد و مدارک بایستی صرفا توسط خود فرد یا وکیل قانونی شخص انجام پذیرد.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را دارند حتما باید ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه های تحصیلی خود را به همراه داشته باشند. همچنین افرادی که در پی کار به خارج از ایران مهاجرت می کنند باید ترجمه ای از آخرین مدارک تحصیلی خود را به همراه داشته باشند تا کمکی باشد برای بیان توانایی و دوره هایی که طی کرده اند.

دانشگاه های کشورهای آلمان، ترکیه و چند کشور دیگر علاوه بر ترجمه ریزنمرات و مدارک تحصیلی دانشگاهی، نیاز به ترجمه رسمی ریزنمرات و پایان تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی را نیز دارند. دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها می پذیرد. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

خدمات دارالترجمه در زمینه ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی به انگلیسی، ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی به آلمانی،  ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی به اکراینی، ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی به سوئدی، ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی به چینی.