ترجمه رسمی مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی

ترجمه رسمی ریزنمرات، دانشنامه و گواهی های تحصیلی از دانشگاهای غیر انتفاعی را می پذیریم. گواهی های صادر شده از طرف دانشگاهای غیر انتفاعی باید به تائید وزارت علوم برسند (چرا که این مراکز زیر مجموعه وزارت علوم هستند)، در غیر اینصورت ترجمه آنها نزد دادگستری و وزارت امور خارجه ارزش تائید ندارد. گواهی های صادره شامل گواهی های اشتغال به تحصیل، گواهی های اشتغال بکار برای پرسنل و هیات علمی دانشگاه و یا گواهی های پایان تحصیلات فارغ التحصیلان این مراکز می باشد.

فارغ التحصیلان دانشگاه های غیر انتفاعی جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی خود از زبان فارسی به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها، می توانند اسناد و مدارک خود را به دارالترجمه رسمی در تهران بسپارند تا ظرف 3 روز کاری ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دریافت کنند.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی مراکز آموزش غیر انتفاعی را به تمامی زبان ها می پذیریم. ترجمه رسمی ریزنمرات، ترجمه رسمی دانشنامه ها، ترجمه گواهی های اشتغال به تحصیل و … را می پذیریم.
در کنار ترجمه رسمی مدارک، ترجمه مقالات، متون دانشجویی، کاتالوگ، ترجمه مقالات ISI و … را نیز می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب آماده ارائه ترجمه رسمی اسناد و مدارک بویژه اسناد و مدارک تحصیلی از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه به دیگر زبان ها می باشد. ترجمه رسمی مدارک صادره از دانشگاه ها همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. همچنین ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی صادر شده در خارج از ایران را می پذیریم.

ترجمه رسمی مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی

ترجمه رسمی مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی

ما با همکاری مترجمان رسمی و خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های رسمی هستیم. ترجمه رسمی به همراه تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی از فارسی به انگلیسی

ترجمه مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی فارسی به ایتالیایی

ترجمه رسمی مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی از زبان فارسی به آلمانی

ترجمه مدارک دانشگاه های غیر انتفاعی فارسی به ترکی