ترجمه رسمی شناسنامه

شناسنامه اصلی ترین مدرک هویتی در ایران به شمار می آید و ترجمه آن برای اکثر قریب به اتفاق کشورها لازم است. ترجمه رسمی شناسنامه بدون هیچ محدودیتی برای تمامی زبان های زنده امکان پذیر می باشد. البته بایستی مهر ها و امضاهای معرفی شده کامل و خوانا باشند از جمله:

1-  تمامی اسامی و اعداد و ارقام در صفحه نخست شناسنامه بایستی خوانا باشند و در پایین صفحه در کنار نام مامور اداره ثبت احوال، مهر اداره ثبت احوال درج شده باشد.

2- صفحه دوم علاوه بر خوانا بودن – در صورت متاهل بودن-  بایستی مهر برجسته دفتر ثبت ازدواج یا طلاق درج شده باشد.

3- صفحه سوم نیز در صورت داشتن توضیحات، بایستی مهر اداره ثبت احوال ذیل توضیحات درج شده باشد.

در صورتیکه هر یک از موارد فوق کامل نباشد، امکان ترجمه رسمی شناسنامه وجود نخواهد داشت.

هر گونه دست بردن در اصل متن شناسنامه جرم تلقی خواهد. هر اصلاحی باید توسط اداره ثبت احوال انجام شود و در کنار اصلاح، نیاز به مُهر این اداره می باشد. در غیر اینصورت امکان ترجمه شناسنامه وجود ندارد.

ترجمه رسمی شناسنامه, ترجمه رسمی مدارک شناسایی

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه ترجمه شناسنامه از فارسی به کلیه زبان ها می باشد. ترجمه ای فوری و بصرفه را از ما بخواهید.

ترجمه رسمی شناسنامه

علاوه بر ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را (در صورت عدم وجود منع قانونی در ترجمه) از فارسی به کلیه زبان ها می پذیریم. همچنین ترجمه رسمی مدارک را از انگلیسی و سایر زبان ها به فارسی را می پذیریم.

دفتر ترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره و رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما می باشد. جهت ترجمه رسمی مدارک شناسایی اسناد نیاز به  اصل مدارک می باشد که بایستی به روئیت مترجم و همچنین کارشناسان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه برسند. ترجمه رسمی مدارک را از ما بخواهید