ترجمه رسمی سند مالکیت . ترجمه رسمی سند مالکیت خانه، ماشین، زمین، املاک جهت ترجمه رسمی سند مالکیت مربوط به خانه، ماشین یا امثال این موارد، حتما بایستی اصل این مدارک در دارالترجمه موجود باشد. یعنی حتما بایستی سند ممهور به سازمان ثبت به صورت فیزیکی موجود باشد، چرا که کپی برابر اصل مدارک جهت ترجمه رسمی کافی نمی باشد.

ترجمه رسمی سند مالکیت خانه و زمین و خودرو, ترجمه رسمی سند مالکیت 
 در دارالترجمه رسمی شهر

ترجمه سند های تک برگ به راحتی انجام میشود، ولی سندهای دفترچه ای به دلیل دست نویس بودن و همچنین ناخوانا بودن در برخی مواقع، دچار مشکل می باشد.

ترجمه رسمی سند ملک، سند ازدواج، سند طلاق، سند خانه و سند زمین را می پذیریم.

ترجمه رسمی سند ملک به زبان سوئدی و ترجمه به زبان انگلیسی را می پذیریم.

جهت ترجمه رسمی سند ملک نیاز به اصل سند می باشد که باید دارای مُهر برجسته دفترثبت اسناد باشد. این مُهر دالِّ بر قانونی بودن سند می باشد. هر سندی که فاقد مهر برجسته دفتر ثبت اسناد باشد، ترجمه رسمی آن و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه امکان پذیر نمی باشد و به عنوان سند جعلی به حساب خواهد آمد. شرایط و زمان ترجمه رسمی سند و تائید آن به شرح زیر می باشد:

سند ملک بیانگر تَمکُّن مالی هست و در زمان مراجعه به سفارت ها و دریافت ویزا، ترجمه رسمی سند ملک می تواند بعنوان امتیازی ارزشمند برای شما باشد. تمامی سندهای ملکی ارزش ترجمه رسمی و تائید نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارا می باشد.

برگ سبز مالکیت خودرو بدون محدودیت ارزش ترجمه رسمی به تمامی زبان ها را دارد و ترجمه به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه خواهد رسید.

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد.

ترجمه رسمی سند ملک، خانه، ماشین و همچنین ترجمه بنجاق را می پذیریم.

ترجمه رسمی سند مالکیت

هانطور که اشاره شد، ترجمه انواع سند مانند ترجمه سند ازدواج – ترجمه سند مالکیت ملک و ترجمه سند ماشین و موتور در دارالترجمه شهر با بهترین قیمت و کیفیت صورت می پذیرد. اگر نیاز به ترجمه ترکی به فارسی یا فارسی به کردی کردستان داشتید، با ما در ارتباط باشید.

دارالترجمه شهر سابقه درخشانی در ترجمه رسمی مدارک فنی و حرفه ای نیر دارا می باشد.