ترجمه رسمی روزنامه

روزنامه رسمی (تاسیس یا تغییرات) بیانگر ثبت قانونی یک شرکت و قانونی بودن فعالیت آن می باشد. بنابراین برای شرکت در مناقصات و معامله با طرف خارجی، ترجمه رسمی روزنامه لازم و ضروری می باشد. برای ترجمه رسمی روزنامه رسمی، بایستی اصل روزنامه رسمی یا کپی برابر اصل آن توسط اداره روزنامه رسمی موجود باشد. برابر اصل قوه قضائیه یا دفاتر اسناد رسمی ارزش ترجمه رسمی را ندارد و تنها مرجع قانونی صدور روزنامه رسمی، اداره روزنامه رسمی می باشد که زیر نظر قوه قضائیه می باشد.

ترجمه رسمی روزنامه

ترجمه رسمی روزنامه، آگهی تغییرات و اساسنامه را از زبان فارسی به انگلیسی با دارالترجمه رسمی در تهران انجام دهید. ترجمه رسمی روزنامه از فارسی به تمامی زبان های زنده را همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک مربوط به شرکت ها می باشد. از جمله: ترجمه رسمی روزنامه های تاسیس، تغییرات، اساسنامه، اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و … می باشد.

ما با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده  می باشیم. ترجمه رسمی آگهی تاسیس، اساسنامه، آگهی تغییرات و روزنامه های رسمی شرکت ها را از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی می باشد.

روزنامه رسمی هر شرکت، بیانگر وجود واقعی و قانونی هر شرکت هست. هر شرکت جهت مذاکره و عقد قرارداد با شرکت های خارجی و یا جهت دایر نمودن شعبه ای از شرکت در خارج از کشور، نیاز به ارائه یکسری از اسناد و مدارک خود از جمله اساسنامه، آگهی تاسیس و روزنامه های رسمی مربوط به تغییرات خود می باشد.

ترجمه رسمی روزنامه بصورت فوری

ترجمه رسمی روزنامه از فارسی به انگلیسی، ایتالیایی، ترکی، عربی، کردی و …