ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور به فرانسه

دارالترجمه شهر ترجمه رسمی تمامی اسناد را با تائیدات دادگستری و خارجه می پذیرد.

برای ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور و گواهی های مرتبط با کنکور سراسری، اصل این گواهی ها باید روی سربرگ سازمان سنجش آموزش کشور و دارای مهر و امضاء این سازمان باشند. علاوه بر مهر سازمان سنجش، لازم است این گواهی ها توسط وزارت علوم هم تائید شوند. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه این اسناد خودداری خواهند کرد.

گواهی رتبه قبولی صرفاً از طرف سازمان سنجش کشور صادر می شود. این گواهی باید روی سربرگ سازمان سنجش کشور و با مُهر تائید این سازمان باشد. برای ترجمه رسمی این گواهی ها، اصل گواهی ممهور کافی می باشد امّا در صورت نیاز به تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت خارجه، اصل گواهی باید به تائید وزارت علوم برسد. در غیر اینصورت ترجمه از طرف دادگستری و وزارت خارجه تائید نخواهد شد.

موارد لازم جهت ترجمه رسمی و تائید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه:

افرادی که می خواهند تحصیلات خود را بعد از کنکور در خارج از ایران ادامه بدهند، نیاز به ترجمه رسمی تعیین رتبه خود در کنکور را دارند و این به فرد کمک می کند تا در رشته ای بهتر ثبت نام کند. علاوه بر ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد ومدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها پذیرش می کند.

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در کنکور