دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی تعهدنامه را از فارسی به انگلیسی همراه با تائیدات لازم می پذیرد.

ترجمه رسمی تعهدنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی تعهدنامه همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. ترجمه رسمی تعهدنامه را از زبان فارسی به تمام زبان های زنده دنیا و از دیگر زبان ها به زبان فارسی با تائید دادگستری و وزارت خارجه می پذیریم.

برای ترجمه رسمی تعهدنامه، نیاز به اصل تعهدنامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی می باشد که دارای مُهر برجسته مربوط به دفترخانه اسناد باشد. در صورتی که ترجمه بصورت مهر مترجم و یا تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران را داشته باشد، باید شناسنامه متعهّد (تعهد دهنده) ضمیمه اسناد شده و به دادگستری و خارجه ارسال شود.

تعهدنامه می تواند در زمینه های تعهد مالی و حمایت از شخصص یا در مورد تعهدات مربوط به امور تجاری و بارزگانی و … باشد.

ترجمه رسمی تعهدنامه بصورت فوری به ایتالیایی

موارد لازم جهت ترجمه تعهّدنامه و تائید دادگستری و وزارت خارجه ترجمه این سند:

تعهدنامه از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه تعهدنامه بصورت رسمی از انگلیسی به فارسی، ترجمه تعهدنامه از فارسی به دیگر زبان ها همراه با تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت خارجه را در اسرع وقت می پذیریم.

علاوه بر ترجمه رسمی تعهدنامه از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه پذیرش می کند.

ترجمه رسمی تعهدنامه

ترجمه رسمی تعهدنامه در موارد ذیل بیشتر کاربرد دارد: اشتغال به تحصیل فرزندان در خارج از ایران که فامیل درجه اول تعهد می دهند که در زمان تحصیل فرزند حمایت مالی لازم را به عمل آورند. گاهی اوقات نیز مربوط به کارهای تجاری و بازرگانی می باشد و … .

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی به شما عزیزان می باشد. ترجمه رسمی اسناد، مدارک و متون از زبان فارسی به انگلیسی و …