ترجمه رسمی استشهادیه با تائیدات

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی استشهادیه را از بان فارسی به انگلیسی و سایر زبان هها می گذیرد. ترجمه رسمی استشهادیه همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را می پذیریم.
ترجمه رسمی استشهادیه

ترجمه رسمی استشهادیه

ترجمه رسمی استشهادیه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. در غیر اینصورت امکان  ترجمه رسمی آن و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد. استشهاد در موارد زیادی در ایران کاربرد دارد اما تنها استشهاد های تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ارزش ترجمه رسمی و تائید ترجمه نزد دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند. البته در برخی موارد نیز دادگستری و وزارت امور خارجه از تائید بعضی استشهادیه ها خودداری می کنند.

ما علاوه بر ترجمه رسمی استشهادیه و سایر مدارک صادره از دفترخانه رسمی، کلیه اسناد و مدارک را از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمان قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه از فارسی به تمام زبان های زنده دنیا و عکس … می باشد.
دارالترجمه رسمی شهر از پیشگامان ترجمه رسمی می باشد. ما با همکاری مترجمان رسمی آماده ارائه ترجمه رسمی و غیررسمی از اسناد و متون به شما عزیزان می باشیم. ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی استشهادیه به انگلیسی

جهت ترجمه رسمی استشهادیه و دیگر احکام صادره از دفاتر اسناد رسمی نیاز به یکسری اسناد و مدارک ضمیمه می باشد که لازم است قبل از ترجمه این مدارک، با دارالترجمه تماس گرفته و مشورت های لازم را دریافت دارید.