دارالترجمه رسمی فوری با بهره مندی از مترجمان رسمی قوه قضائیه و مترجمان خبره در تمامی زبان های زنده، آماده ارائه خدمات فوری ترجمه به شما عزیزان می باشد. دارالترجمه رسمی در تهران می تواند در کمتر از 24 ساعت تا 50 صفحه متن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کند. ترجمه رسمی فوری به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.

– ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

– ترجمه کلیه متون و مقالات از انگلیسی و سایر زبان ها به فارسی و ترجمه از فارسی به انگلیسی و …

– ترجمه قراردادهای تجاری و بازرگانی از فارسی به انگلیسی و … در کوتاه ترین زمان ممکن را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی فوری

دارالترجمه رسمی فوری از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم. دفتر ترجمه رسمی شهر با همکاری مترجم های خبره قوه قضائیه آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی به شما می باشد. دارالترجمه رسمی فوری شهر ترجمه رسمی مدارک را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهد.

دارالترجمه رسمی فوری, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر دارای مجوز فعالیت از قوه قضائیه به شماره پروانه 621از اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه می باشد. ما به نسبت بعضی از دفاتر ترجمه رسمی در تهران، ترجمه رسمی و غیررسمی را در مدت زمان کوتاه تر انجام می دهم. ترجمه رسمی برخی از زبان ها مانند زبان انگلیسی، فرانسه، استانبولی، عربی و برخی زبان های دیگر را ظرف مدت 3 تا 4 روزکاری با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می دهیم. همچنین ترجمه فوری مقالات و متون دانشجویی به بصورت فوری و در کمترین زمان ممکن پذیرش می کنیم. شما می توانید برا مراجعه به دارالترجمه رسمی شهر، سریعترین ترجمه را از ما دریافت کنین. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیریم.