مترجم

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجم های رسمی زبان های فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی و سایر زبان ها آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی می باشد. مترجم انواع زبان را در دارالترجمه رسمی در تهران بیابید.

دادگستری(امور فنی قوه قضائیه) بعنوان متولی امر ترجمه به افراد دارای مهارت کافی در زمینه زبان های مختلف، پروانه فعالیت با عنوان -پروانه فعالیت مترجم رسمی-  اعطا می کند تا به عنوان معتمد قوه قضائیه اقدام به ترجمه رسمی مدارک کنند.

جهت ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و مدارک و ترجمه غیررسمی متون، انجام امور یادشده را به دارالترجمه رسمی شهر واگذار کنید. دارالترجمه شهر با بهره مند بودن از مترجمان خبره و رسمی زبان های انگلیسی، روسی، مترجم آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و مترجم های زبان کردی، آذری، استانبولی، عربی و ... آماده ارائه خدمت به شما عزیزان برای ترجمه رسمی و غیررسمی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک از فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها آماده ارائه خدمات می باشد. همچنین مترجمان ما می توانند همراه خوبی در سفرهای تجاری و در زمان عقد قراردادها باشند.

خدمات دارالترجمه رسمی شهر در زمینه مترجم شامل: مترجم رسمی قوه قضائیه، مترجم فوری برای ترجمه اسناد و مدارک، مترجم غیر رسمی برای ترجمه متون غیر رسمی و دانشجویی، مترجم همراه در سفرهای تجاری و توریستی و مترجم آنلاین برای تمامی زبان های زنده.

مترجم فارسی، مترجم انگلیسی، مترجم آلمانی، مترجم فرانسوی، مترجم ایتالیایی، مترجم اسپانیولی، مترجم پرتغالی، مترجم سوئدی، مترجم ژاپنی، مترجم چینی، مترجم عربی، مترجم کردی، مترجم ترکی استامبولی، مترجم سوئدی، مترجم آذری، مترجم روسی و مترجم برای دیگر زبان های زنده.

مترجم رسمی فارسی، مترجم رسمی انگلیسی، مترجم رسمی آلمانی، مترجم رسمی رسمی فرانسوی، مترجم رسمی ایتالیایی، مترجم رسمی اسپانیولی، مترجم رسمی پرتغالی، مترجم رسمی سوئدی، مترجم رسمی ژاپنی، مترجم رسمی چینی، مترجم رسمی عربی، مترجم رسمی کردی، مترجم رسمی ترکی استامبولی، مترجم رسمی آذری، مترجم روسی و مترجم رسمی برای دیگر زبان های زنده.