مترجم پارس

 

مترجم پارس . دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده می باشد. برای ترجمه رسمی اسناد با ما تماس بگیرید.

سایت مترجم پارس

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) آماده ارائه خدمات ترجمه در ایران می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با کادری مجرب آماد ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و سایر زبان های زنده می باشد. ترجمه رسمی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم. ما ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی را همراه با تائیدات لازم پذیرش می کنیم.دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه و همچنین مترجم های با سابقه درخشان آماده ارائه خدمات ترجمه می باشد.

مترجم پارس

- ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی، ترجمه از فارسی به تمامی زبان های زنده را می پذیریم. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

مترجم پارس دارالترجمه پارس ترجمه پارس ترجمه رسمی پارسی

- ترجمه مقالات، برشور، کاتالوگ، متن، سخنرانی و ... از زبان فارسی به انگلیسی و ترجمه از انگلیسی به فارسی را می پذیریم.

- ترجمه متون رسمی (اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، ملکی و ...) و غیر رسمی (متون دانشجویی، کاتالوگ، قراردادها، مکاتبات شخصی و بازرگانی و ... ) در کوتاه ترین زمان و با هزینه ای بسیار به صرفه.

- تائید ترجمه متون رسمی نزد وزارت دادگستری و وزارت خارجه ایران.انجام امور مربوط به تائید اسناد و مدارک و یا کپی برابر اصل نمودن آنها نزد تمام سفارت های موجود در ایران 

دارالترجمه رسمی شهر پیشرو در ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین ترجمه از فارسی به دیگر زبان ها را می پذیرد. ترجمه از انگلیسی و دیگر زبان ها به زبان فارسی را در اسرع وقت می پذیریم.