ضمانت مراحل ترجمه در دارالترجمه رسمی شهر(شماره 621) با مجوز رسمی از قوه قضائیه و کادری مجرب و مترجمینی با سابقه در زمینه ترجمه متون و مدراک رسمی و غیررسمی به ارائه خدمات در تهران دارالترجمه رسمی در تهران می پردازد. ضمانت مراحل و هزینه های ترجمه موضوعی مهم در انجام ترجمه می باشد که در ادامه توضیحاتآن می رسیم.

ضمانت مراحل ترجمه

ضمانت مراحل کار

ضمانت: ضمانت قانونی هر واحد، مشروط به مجوز فعالیتِ واحد از صنف خود می باشد. دارالترجمه رسمی شهر زیر نظر قوه قضائیه در حال فعالیت می باشد و پروانه فعالیت مترجم رسمی قوه قضائیه ضامن قانونی بودن فعالیت ماست. این دارالترجمه موظف است در قبال اسناد و مدارکی که از مشتریان (جهت ترجمه و یا تائید به هر زبانی) دریافت می دارد، قبض مربوط به مشتری تحویل دهد. این قبض شامل لیست جزء به جزء اسناد و مدارک روی سربرگ دارالترجمه همراه با مُهر و امضای دفتر می باشد.

مراحل: برای ترجمه رسمی و تائید ترجمه اسناد و مدارک نزد قوه قضائیه معمولاً 3 تا 4 روز کاری زمان لازم است. بدین شیوه که ترجمه اسناد در روز تحویل اسناد به دفتر دارالترجمه یا روز بعد آماده گردیده و روز بعد جهت تائید به دادگستری و در روز آخر تائید وزارت خارجه انجام خواهد شد. کار معمولاً هر روز راس ساعت 18 عصر آماده تحویل می باشد.

در ترجمه غیررسمی (متون تخصصی هر رشته، مقالات، بروشورها، کاتالوگ ها و …) بسته به حجم کار و به صورت توافقی زمان تحویل ترجمه مشخص می گردد. دارالترجمه رسمی شهر موظف به تحویل ترجمه در زمان تعیین شده می باشد. در صورت نیاز شما، مترجمین ما می توانند تا 100 صفحه متن را در کمتر از 24 ساعت تحویل دهند. البته هر مقدار زمان جهت ترجمه در اختیار مترجم قرار داده شود، کیفیت کار بهتر خواهد شد.

هزینه ها: در مورد هزینه ترجمه و تائید دادگستری و وزارت خارجه اسناد مدارک، هزینۀ هر کدام به تفکیک در صفحه مربوط به خود درج شده است. لطفاً در صفحه اصلی وب سایت جستجو کنید. برای ترجمه غیررسمی متون و در صورت ایمیل نمودن کار جهت ترجمه، به صورت توافقی و بر اساس تعرفه های به روز شده هزینه ترجمه برآورد خواهد شد و شما می توانید هزینه ترجمه را از طریق انتقال کارت به کارت واریز کنید.

کیفیت کار ترجمه هم برای مشتری و هم برای دارالترجمه رسمی شهر بسیار مهم بوده و اولویت کار خود قرار داده است. با اطمینان خاطر و آسودگی خیال اسناد، مدارک و متون خود را جهت ترجمه به ما بسپارید.