زمینه ترجمه

زمینه ترجمه دارالترجمه رسمی شهر 

زمینه فعالیت دارالترجمه رسمی شهر، بصورت ترجمه رسمی و ترجمه غیررسمی برای تمامی زبان های زنده می باشد. زمینه فعالیت دارالترجمه رسمی شهر، ترجمه رسمی از فارسی به کلیۀ زبان های زنده و همچنین ترجمه از سایر زبان ها به زبان فارسی می باشد. علاوه بر این ترجمه غیررسمی متون، مقالات، برشورها، کاتالوگ، قراردادها و ... را از فارسی به انگلیسی و سایر زبان و ترجمه از انگلیسی و سایر زبان ها را به فارسی می پذیریم.

زمینه ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی شهر اولویت با زبان های انگلیسی و فرانسه می باشد. اما در دارالترجمه شهر زمینه ترجمه زبان های ایتالیایی، عربی، روسی، ترکی و ... نیز وجود دارد. بای ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود با ما تماس بگیرید و در زمان کوتاه ترجمه ای با کیفیت و بصرفه را دریافت دارید.

ترجمه رسمی: شامل ترجمه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، مِلکی، تجاری و ... می باشد که توسط مترجم رسمی که دارای پروانه فعالیت ترجمه در زمینه یکی از زبان های زنده می باشد، است. این نوع ترجمه روی سربربگ قوه قضائیه (دارای شماره سریال مخصوص می باشد) پرینت گرفته می شود و توسط مترجم رسمی مهر و امضاء خواهد شد.

ترجمه غیررسمی: ترجمه غیررسمی می تواند شامل ترجمه اسناد و مدارک و یا ترجمه متون، مقالات، قراردادها و ... توسط مترجم رسمی و یا مترجمان غیررسمی (فاقد پروانه فعالیت رسمی) باشد. با این تفاوت که ترجمه های انجام شده غیررسمی بصورت فایل ورد، پی دی اف و یا روی کاغذ معولی و فاقد سربرگ خاصی تحویل مشتری می گردد. این نوع ترجمه بیشتر برای مقالات، برشور، کاتالوگ و از این دست متون کاربرد دارد و فاقد ارزش استناد به این نوع ترجمه های غیررسمی در مراجع رسمی و قضایی می باشد.

زمینه ترجمه

دارالترجمه رسمی شهر، ترجمه مدارک را از فارسی به کلیه زبان های زنده می پذیرید.