زبان ترجمه

دفتر ترجمه رسمی شهر ترجمه به تمامی زبان های زنده را می پذیرد.

در دارالترجمه رسمی در تهران زبان ترجمه امری مهم است.بر اساس زبان درخواستی شما عزیزان جهت ترجمه، متون و اسناد شما به مترجم خبره آن زبان سپرده خواهند شد. کمترین زمان مورد نیاز برای ترجمه، مربوط به زبان انگلیسی می باشد. چرا که همکاران ما می توانند تا 100 صفحه متن را در بازه زمانی 24 تا 48 ساعت ترجمه کنند.

بیشترین زمان لازم جهت ترجمه رسمی نیز، مربوط به زبان های ایتالیایی و چینی می باشد که حداقل نیاز به 10 روز کاری برای انجام ترجمه می باشد.

زبان های ترجمه در دارالترجمه رسمی شهر شامل:

ترجمه به انگلیسی، ترجمه به فرانسه، ترجمه به آلمانی، ترجمه به ایتالیایی، ترجمه به اسپانیولی، ترجمه به روسی، ترجمه به عربی، ترجمه به کردی، ترجمه به استانبولی، ترجمه از چینی.