دارالترجمه ژاپنی

به عرض می رساند که سفارت کشور ژاپن در تهران ترجمه رسمی به زبان انگلیسی را می پذیرید و بیشتر کارهای مربوط به سفارت ژاپن در تهران بصورت ترجمه به زبان انگلیسی می باشد. دارالترجمه رسمی شهر با بهره مندی از مترجمان خبره زبان ژاپنی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان به عنوان دارالترجمه ژاپنی می باشد. ترجمه از زبان فارسی به ژاپنی شناسنامه و دیگر اسناد و مدارک هویتی، ترجمه از فارسی به ژاپنی مدارک تحصیلی، ترجمه فارسی به ژاپنی مدارک شغلی و ملکی و ... را می پذیریم. 

  • ترجمه گواهی ها و سوابق شغلی از ژاپنی به زبان فارسی را می پذیریم.
  • ترجمه اسناد و مدارک فارسی به زبان ژاپنی
  • ترجمه انواع وکالتنامه کاری کاری، قضایی و ... از زبان فارسی به ژاپنی. ترجمه از ژاپنی به فارسی
  • در کنار ترجمه اسناد و مدارک از زبان فارسی به ژاپنی و یا ترجمه ژاپنی به فارسی، ترجمه غیررسمی متون، برشور، کاتالوگ، متن سخنرانی و ... را از فارسی به ژاپنی و ترجمه از ژاپنی به فارسی را می پذیریم.

دارالترجمه ژاپنی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه ترجمه رسمی از زبان فارسی به ژاپنی و از زبان ژاپنی به فارسی می باشد. ترجمه اسناد و مدارک از زبان فارسی به زبان ژاپنی و دیگر زبان ها، توسط مترجمان خبره دادگستری انجام می گیرد. همچنین برای ترجمه اسناد و مدارک از زبان ژاپنی به فارسی، ابتدا این اسناد باید به تائید کنسولی و یا سفارت ایران در کشور ژاپن رسیده باشند و سپس به تائید وزارت خارجه ایران برسد (جهت تائید مهر کنسولی یا سفارت خود در کشور ژاپن) در غیر اینصورت ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از کشور چین غیر قانونی بوده و مترجم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بعد از این مرحله، اسناد از ژاپنی به فارسی ترجمه شده و ترجمه رسمی جهت تائید دادگستری ارسال خواهد شد.

دارالترجمه ژاپنی

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه از زبان فارسی به ژاپنی و یا ژاپنی به فارسی و تائید دادگستری و وزارت خارجه، در صورت نیاز شما مشتریان گرامی امور مربوط به تائید ترجمه را نزد سفارت کشور ژاپن در تهران قبول خواهد کرد.

دارالترجمه ژاپنی به فارسی
دارالترجمه ژاپنی به انگلیسی
دارالتجمه ژاپنی به تمام زبان های زنده دنیا