ترجمه فرانسه به فارسی، ترجمه رسمی فرانسه به فارسی، دارالترجمه زبان فرانسه

دارالترجمه رسمی شهر / ترجمه فرانسه به فارسی

ترجمه فرانسه به فارسی، ترجمه رسمی فرانسه به فارسی، دارالترجمه زبان فرانسه

ترجمه فرانسه به فارسی: دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از فرانسه به فارسی و همچنین ترجمه رسمی فارسی به فرانسه از تمام نقاط می باشد.

دارالترجمه شهر از معدود دارالترجمه های رسمی در شهر تهران می باشد که پروانه فعالیت مترجم آن اختصاصی برای زبان فرانسه می باشد. به همین دلیل ما می توانیم ظرف کمترین زمان ممکن ترجمه رسمی اسناد و مدارک شما را از فارسی به فرانسه و یا از فرانسه به فارسی ترجمه کنیم. اسناد شما را جهت ترجمه رسمی به زبان فرانسه همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی شما را از زبان فارسی به فرانسه و همچنین ترجمه از فرانسه به فارسی را پذیرائیم.

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در فرانسه، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 3 روز کاری ترجمه فرانسه به فارسی و یا فارسی به فرانسه اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در فرانسه یا هر آدرس دیگری ارسال کنیمترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از فرانسه به فارسی و یا از فارسی به فرانسه در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور فرانسه و یا دیگر کشورهای فرانسوی زبان، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور مربوطه رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امورخارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

ترجمه فرانسه به فارسی، ترجمه رسمی فرانسه به فارسی، دارالترجمه زبان فرانسه

دارالترجمه رسمی شهر ترجمه کلیه اسناد و مدارک صادر شده از کشور فرانسه را می پذیرد. ابتدا باید این اسناد به تائید سفارت یا کنسولی ایران در فرانسه رسیده باشند و یا به تائید سفارت فرانسه در تهران برسند و سپس وزارت امور خارجه ایران مهر سفارت را تائید نماید و بعد از این مرحله هست که مترجم رسمی زبان فرانسه اجازه ترجمه رسمی این اسناد را خواهد داشت. اسناد صادر شده از فرانسه، بعد از ترجمه رسمی به فارسی تنها از طرف دادگستری تائید خواهد شد، چرا که اصل اسناد از طرف وزارت امور خارجه به تائید رسیده اند.

  • ·         ترجمه به فرانسه  کارت ملی

  • ·         ترجمه به فرانسه  شناسنامه
  • ·         ترجمه به فرانسه پایان خدمت
  • ·         ترجمه فرانسه به فارسی دانشنامه
  • ·         ترجمه به فرانسه ریزنمرات تحصیلی