ترجمه عربی به فارسی

ترجمه رسمی و غیررسمی کلیه اسناد و متون از زبان فارسی به عربی و همچنین ترجمه از زبان عربی به فارسی را می پذیریم. دارالترجمه رسمی شهر ترجمه عربی به فارسی و ترجمه رسمی فارسی به عربی را می پذیرد. ترجمه فارسی به عربی و ترجمه از عربی به فارسی روزمه های شخصی و شرکت ها را می پذیریم.

ترجمه عربی به فارسی: دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از عربی به فارسی از تمام نقاط می باشد.

  • ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک تجاری، بازرگانی، اقتصادی و ... از زبان فارسی به عربی و ترجمه رسمی از زبان عربی به فارسی.
  • ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، سند ازدواج، گواهی تجرد و ... از زبان فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی این مدارک را می پذیریم.
  • ترجمه رسمی گواهی های و سوابق کاری از زبان فارسی به عربی و ترجمه از عربی به فارسی.

دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های نمونه در حوزه زبان عربی در ایران می باشد. ما با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه دارای سابقه ای درخشان در امر ترجمه رسمی و یا غیر رسمی از زبان فارسی به عربی و یا ترجمه از زبان عربی به فارسی می باشد.

ترجمه عربی به فارسی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در کشورهای عربی زبان، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 3 روز کاری ترجمه عربی به فارسی و یا فارسی به عربی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در کشورهای عربی زبان یا هر آدرس دیگری ارسال کنیمترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از عربی به فارسی و یا از فارسی به عربی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور های عربی زبان، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور مورد نظر رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امورخارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه( اداره امور مترجمان رسمی) اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به عربی و دیگر زبان ها، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه غیررسمی متون، کاتالوگ، برشور و ... را نیز می پذیرد.

ترجمه فارسی به عربی و یا عربی به فارسی بیشتر مربوط به امور تجاری و بازرگانی شرکت های ایرانی می باشد و در برخی موارد مربوط به احکام قضایی و ...

·         ترجمه عربی  به فارسی کارت ملی

·         ترجمه رسمی عربی به فارسی شناسنامه

·         ترجمه عربی به فارسی پایان خدمت

·         ترجمه عربی به فارسی وکالتنامه

·         ترجمه عربی به فارسی گذرنامه (پاسپورت)

·         ترجمه از عربی  به فارسی سندخودرو

·         ترجمه رسمی عربی به زبان فارسی گواهینامه رانندگی

·         ترجمه عربی به فارسی تقدیرنامه

·         ترجمه رسمی عربی به فارسی اساسنامه

·         ترجمه عربی روزنامه رسمی به فارسی

·         ترجمه عربی به فارسی اجاره نامه

·         ترجمه عربی به فارسی پایان تحصیلات ابتدایی

·         ترجمه عربی به فارسی پایان تحصیلات راهنمایی و دبیرستان

·         ترجمه عربی به فارسی حساب های مالیاتی

·         ترجمه عربی به فارسی پرینت حساب بانکی