ترجمه روسی به فارسی ترجمه رسمی روسی به فارسی ترجمه به روسی

ترجمه رسمی روسی به فارسی

ترجمه رسمی روسی به فارسی و ترجمه رسمی فارسی به روسی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر از پیشگامان ترجمه روسی به فارسی در ایران می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری بهترین مترجمان رسمی و غیررسمی در حوزه زبان روسی، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به روسی و ترجمه از روسی به فارسی می باشد.

ترجمه روسی به فارسی: دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از روسی به فارسی و فارسی به روسی از تمام نقاط می باشد.

- ترجمه ریزنمرات، دانشنامه و دیگر مدارک تحصیلی از فارسی به روسی و ترجمه از روسی به فارسی مدراک تحصیلی.

- ترجمه از روسی به فارسی و فارسی به روسی اسناد و مدارک هویتی و شخصی.

- ترجمه رسمی فارسی به روسی و روسی به فارسی اسناد و مدارک شغلی و سوابق کاری.

- ترجمه رسمی فارسی به روسی و روسی به فارسی اسناد و مدارک ملکی و  اوراق سرمایه را می پذیریم.

شما عزیزان می توانید جهت ترجمه رسمی یا غیر رسمی اسناد مدارک خود از زبان فارسی به روسی و یا از روسی به فارسی، این امر را به ما واگذار کنید. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره دادگستری در زمینه زبان روسی آماده ارائه خدمات به شما می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از روسی به فارسی و یا از فارسی به روسی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور روسیه، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور روسیه رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امورخارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

زبان روسی علاوه بر کشور روسیه، در کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق نیز کاربردی می باشد.

1- ترجمه رسمی از زبان فارسی به روسی و ترجمه از روسی به فارسی

2- تائید ترجمه فارسی به روسی و یا روسی به فارسی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه

3- تائید ترجمه رسمی روسی به فارسی و یا فارسی به روسی نزد سفارت کشور روسیه

4- برابر اصل کردن و تائید اسناد و مدارک صادر شده از کشور روسیه نزد وزارت امور خارجه ایران

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی کارت ملی

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی شناسنامه

·         ترجمه رسمی روسی به فارسی و فارسی به روسی کارت  پایان خدمت

·         ترجمه روسی به فارسی و ترجمه فارسی به روسی دانشنامه

·         ترجمه از روسی به فارسی و فارسی به روسی ریزنمرات

·         ترجمه رسمی روسی به زبان فارسی و ترجمه فارسی به روسی گواهی های فنی و حرفه ای

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی عقدنامه

·         ترجمه از روسی به فارسی و ترجمه فارسی به روسی سند ملک

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی وکالتنامه

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی گذرنامه

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی سندخودرو

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی گواهینامه رانندگی

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی اساسنامه

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی روزنامه رسمی 

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی اجاره نامه

·           ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی پایان تحصیلات راهنمایی و دبیرستان

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی حساب های مالیاتی

·         ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی پرینت حساب بانکی