ترجمه رسمی گواهی های آموزشی، ترجمه رسمی گواهی

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی به زبان انگلیسی

دارالترجمه رسمی شهر (شماره 621) آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی می باشد.

ترجمه رسمی تمامی اسناد و مدارک تحصیلی و آموزشی از زبان فارسی به انگلیسی/ ترجمه فارسی به کلیه زبان های زنده را می پذیریم.

« گواهی های آموزشی »
1- 5 . گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای: گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صاده از سازمان فنی و حرفه ای قابل  ترجمه و تایید است . البته در صورت نیاز به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای، این گواهی های صادره باید به تائید مجدد سازمان فنی و حرفه ای کشور برسند و برای این امر شما باید به یکی از دارالترجمه رسمی مراجعه کرده و در خواستی مبنی بر تائید این گواهی ها نزد سازمان فنی و حرفه ای کشور (بخش تائید مدارک واقع در کرج) اقدام کنید.
2-5 . گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی: گواهی های صادره از سوی ادارت یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تایید است . 
3-5 . گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان: گواهی صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، یا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است . 
4-5 . گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی: گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های اموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز فعالیت رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تایید است . 
5-5 . گواهیهای اموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت  صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تایید می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر مدارک فوق الذکر، کلیه اسناد  و مدارک را از زبان فارسی به زبان انگلیسی، روسی، ایتالیایی، آلمانی، ایتالیایی و ... ترجمه می نماید. ترجمه رسمی اسناد و مدارک همراه با تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.

در صورت نیاز شما، تائید ترجمه رسمی مدارک را نزد برخی از سفارت ها در تهران را می پذیریم.