ترجمه رسمی کارت های مختلف

ترجمه رسمی کارت های مختلف

ترجمه رسمی کارت ملی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت ملی و شناسنامه به انگلیسی و دیگر زبان ها را می پذیریم.

کیفیت و صحیح بودن ترجمه مدارک افراد برای آنان حائز اهمیت است. از جمله این مدارک ترجمه رسمی کارت های مختلف به دیگر زبان ها بخصوص از زبان فارسی به انگلیسی می باشد. که در ادامه به توضیحی از ترجمه رسمی کارت های مختلف پرداخته ایم.

ترجمه رسمی کارت های مختلف, ترجمه رسمی کارت ملی, ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی, دارالترجمه رسمی در تهران,دارالترجمه,ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی

ترجمه رسمی کارت های مختلف

كارت دانشجويي: ترجمه رسمی کارت دانشجویی كليه دانشگاهها اعم از دولتي و غير دولتي، قابل ترجمه و تاييد نيست (چرا که کارت دانشجویی سندی هست که برای داخل کشور صادر شده که ارزش ترجمه دارد اما فاقد ارزش تایید ترجمه رسمی نزد دادگستری و وزارت خارجه می باشد). بهتر است به جای کارت دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه تهیه نمائید. چرا که گواهی اشتغال به تحصیل ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد.

كارت نظام پزشكي: ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی با امضا رئيس سازمان نظام پزشكي و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است. 

كارت نظام مهندسي: ترجمه کارت نظام مهندسی با امضا رئيس سازمان نظام مهندسی و ارائه مدرك تحصيلي جهت استناد، قابل تاييد است. 

كارت واكسيناسيون: ترجمه کارت واکسیناسیون با تاييد سازمان نظام پزشكي يا مراكز بهداشتي دولتي، قابل تاييد است و در صورت وجود مهر پزشک روی آن با تایید توسط " سازمان نظام پزشکی " از سوی دادگستری و وزارت امور خارجه نیز قابل تایید است.

نکته: کارت واکسیناسیون لازم است بعد از ترجمه ، ترجمه آن به تایید انستیتو پاستور هم برسد.

 ترجمه كارت بازرگاني: ترجمه رسمی کارت بازرگانی نزد دادگستری و وزارت امور خارجه مشروط به تاييد وزارت بازرگاني می باشد و كپي برابر با اصل از كارت بازرگاني كه توسط مترجم رسمي انجام شده باشد نيز قابل تاييد است.

کارت ملی: کارت ملی بدون هیچ محدودیتی به صورت رسمی به تمام زبان ها ترجمه شده و به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه می رسد. 

کارت پایان خدمت: برای ترجمه کارت پایان خدمت محدودیتی وجود ندارد و به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه و به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه خواهد رسید.

علاوه بر ترجمه رسمی انواع کارت ها، دارلترجمه شهر ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به انگلیسی و ... می پذیرد.

ترجمه رسمی انواع کارت از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت های مختلف از فارسی به عربی

ترجمه رسمی انواع کارت از فارسی به روسی

ترجمه انواع کارت از فارسی به فرانسه

ترجمه رسمی کارت های مختلف از فارسی به آلمانی