ترجمه رسمی پرتغالی به فارسی

ترجمه رسمی پرتغالی به فارسی

دارالترجمه رسمی فارسی به پرتغالی با ترجمه رسمی پرتغالی به فارسی

دارالترجمه رسمی شهر افتخار ارائه خدمات نوین ترجمه (رسمی و غیررسمی) از زبان فارسی به پرتغالی را دارد. جهت مراجعه به سفارت پرتغال، تحصیل و یا سرمایه گذاری در پرتغال نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک لازم به زبان پرتغالی می باشد. البته در پاره ای موارد ترجمه رسمی به زبان انگلیسی نیز قابل قبول می باشد.

ترجمه رسمی پرتغالی به فارسی

برای انجام ترجمه کلیه اسناد و مدارک شما آماده ارائه خدمات ترجمه می باشیم.

  • ترجمه رسمی فارسی به پرتغالی شامل ترجمه کلیه اسناد و مدارک (هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی) از زبان فارسی به پرتغالی می باشد که در صورت نیاز شما متقاضیان، به تائید دادگستری و وزارت خارجه نیز خواهد رسید. همچنین دارالترجمه شهر آماده انجام امور مربوط به تائید ترجمه اسناد و مدارک نزد کشور مورد نظر شما در تهران می باشد.
  • ترجمه غیر رسمی فارسی به پرتغالی شامل ترجمه غیر رسمی (توسط مترجمان رسمی یا غیر رسمی) کلیه متون بازرگانی، صنعتی، مکاتبات شخصی، مقالات علمی ، قراردادها و .. می باشد که نیاز (و یا ارزش) تائید دادگستری و وزارت خارجه را ندارد.
  • مترجم های رسمی و غیر رسمی دارالترجمه رسمی شهر می توانند شما را در سمینارهای داخلی و یا سفرهای تجاری، توریستی و ... به هر نقطه ای از جهان همراهی کنند.

ترجمه رسمی از زبان فارسی به پرتغالی، ترجمه غیررسمی از زبان پرتغالی به فارسی، ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به پرتغالی با هزینه ای به صرفه

ترجمه فارسی به پرتغالی شناسنامه، ترجمه فارسی به پرتغالی کارت ملی، ترجمه فارسی به پرتغالی پاسپورت، ترجمه فارسی به پرتغالی ریزنمرات، ترجمه فارسی به پرتغالی دانشنامه ها، ترجمه فارسی به پرتغالی گواهی نامه های فنی و حرفه ای، ترجمه فارسی به پرتغالی گواهی های صادره از دانشگاها و وزارت علوم و یا دانشگاه آزاد، ترجمه فارسی به پرتغالی سند ملک، ترجمه فارسی به پرتغالی اجاره نامه، ترجمه فارسی به پرتغالی پرینت حساب بانکی، ترجمه فارسی به پرتغالی گواهی های مربوط به حساب و موجودی بانکی، ترجمه فارسی به پرتغالی بنچاق، ترجمه فارسی به پرتغالی روزنامه رسمی، ترجمه فارسی به پرتغالی قراردادهای تجاری، ترجمه فارسی به پرتغالی کارت های بازرگانی و پیله وری، ترجمه فارسی به پرتغالی رزومه های مربوط به فعالیت های تجاری شرکت ها و اشخاص، ترجمه فارسی به پرتغالی اساسنامه، ترجمه فارسی به پرتغالی ترازنامه های مالی.

ترجمه رسمی پرتغالی به فارسی - ترجمه رسمی فارسی به پرتغالی در تهران را می پذیریم.