ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه و برخی از سفارت ها در دارالترجمه رسمی در تهران انجام میپذیرد.

مدارک کاردانی: صادره توسط موسسات وابسته به اموزش و پرورش و یا دانشگاه های، که حسب مورد، به تایید اداره کل آموزش و پروش یا وزات علوم یا وزات بهداشت و درمان و اموزش پزشکی رسیده، قابل ترجمه و تایید است . 

کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تایید نیست . 

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی

ارزشنامه های تحصیلی: ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل  داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تایید نیست ، به استثنا مواردی که وزرات بهداشت، درمان و اموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در زیر ارزشنامه قید می کند .

 مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و ... ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم (امور فارغ التحصیلان وزارت علوم) قابل ترجمه و تایید است . 

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه های مقاع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تایید است . 

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه های مقاطع کاردانی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، و ریز نمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تایید است . 

گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هئیت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تایید سازمان مرکزی و امضا معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تایید می باشد . 

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی: گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضا هئیت علمی  دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تایید است . 

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی به فرانسه

مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی​: اینگونه مداک با تایید وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تایید می باشد . 

مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور: دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارت خانه ذیربط قابل ترجمه و تایید است . 

مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه: مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تایید است. 

کارت نظام پزشکی: کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تایید است .  

سرفصل دروس: سر فصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ، حسب مورد / قابل ترجمه و تایید است . 

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه در سربرگ های رسمی قابل ترجمه و تایید نمی باشد . 

تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد: گواهی نامه های  قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزات علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سارمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است . 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تایید ادراه روابط بین الملل وزارت اموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است. 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تایید ادراه مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تایید است.

ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی با تائیدات را می پذیریم.