ترجمه رسمی فرانسه به فارسی

ترجمه رسمی فرانسه به فارسی

دارالترجمه شهر دارای مترجم رسمی زبان فرانسه شاغل در دفتر می باشد. ترجمه فارسی به فرانسه شامل ترجمه رسمی و یا غیر رسمی اسناد و متون از زبان فارسی به زبان فرانسه می باشد. مترجمان همکار دارالترجمه رسمی شهر در حوزه زبان فرانسه می توانند شما را در سفرهای تجاری، بازرگانی و یا ملاقات افراد سیاسی و دولتی همراهی کنند و به عنوان مترجم همراه در کنار شما باشند. زبان فرانسه علاوه بر کشور فرانسه در غرب قاره آفریقا، در بخش هایی از کانادا (کبک) بعنوان زبان رسمی می باشد.

  • ترجمه رسمی فارسی به فرانسه شامل ترجمه کلیه اسناد و مدارک (هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی) از زبان فارسی به فرانسه می باشد که در صورت نیاز شما متقاضیان، به تائید دادگستری و وزارت خارجه نیز خواهد رسید. همچنین دارالترجمه شهر آماده انجام امور مربوط به تائید ترجمه اسناد و مدارک نزد سفارت فرانسه و دیگر کشورهای فرانسوی زبان در تهران می باشد.
  • ترجمه غیر رسمی فارسی به فرانسه شامل ترجمه غیر رسمی (توسط مترجمان رسمی یا غیر رسمی) کلیه متون بازرگانی، صنعتی، مکاتبات شخصی، مقالات علمی، قراردادها و .. می باشد که نیاز (و یا ارزش) تائید دادگستری و وزارت خارجه را ندارد.
  • مترجمین رسمی و غیر رسمی دارالترجمه رسمی شهر می توانند شما را در سمینارهای داخلی و یا سفرهای تجاری، توریستی و ... به هر نقطه ای از جهان همراهی کنند.
ترجمه رسمی فرانسه به فارسی

ترجمه فارسی به فرانسه شناسنامه، ترجمه فارسی به فرانسه کارت ملی، ترجمه فارسی به فرانسه پاسپورت، ترجمه فارسی به فرانسه ریزنمرات، ترجمه فارسی به فرانسه دانشنامه ها، ترجمه فارسی به فرانسه گواهی نامه های فنی و حرفه ای، ترجمه فارسی به فرانسه گواهی های صادره از دانشگاها و وزارت علوم و یا دانشگاه آزاد، ترجمه رسمی فارسی به فرانسه سند ملک،  ترجمه رسمی فارسی به فرانسه پرینت حساب بانکی، ترجمه فارسی به فرانسه گواهی های مربوط به حساب و موجودی بانکی، ترجمه فارسی به فرانسه بنچاق، ترجمه فارسی به فرانسه روزنامه رسمی، ترجمه فارسی به فرانسه قراردادهای تجاری، ترجمه رسمی فارسی به فرانسه رزومه های مربوط به فعالیت های تجاری شرکت ها و اشخاص، ترجمه فارسی به فرانسه اساسنامه، ترجمه فارسی به فرانسه متون علوم پایه، ترجمه فارسی به فرانسه متون مذهبی و ترجمه فارسی به فرانسه هرآنچه به ما بسپارید.

ترجمه رسمی فرانسه به فارسی

ترجمه رسمی فرانسه به فارسی - دارالترجمه رسمی فارسی به فرانسه در تهران