ترجمه رسمی عربی به فارسی

بخش زیادی از حجم کارهای دارالترجمه شهر مربوط به زبان عربی می باشد که شامل ترجمه رسمی عربی به فارسی و غیررسمی اسناد و متون می باشد. دارالترجمه شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی عربی اسناد و مدارک شما همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه و در صورت نیاز تائید ترجمه نزد تمام سفارت ها در شهر تهران می باشد. ترجمه رسمی اسناد و مدارک ملکی، شغلی، تحصیلی، هویتی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه در 4 روز کار صورت می گیرد. البته در صورت نیاز شما، می توان ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت خارجه را در زمانی کمتر از 4 روز کاری نیز بپذیریم.

ترجمه رسمی عربی به فارسی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی بیشتر مربوط به امور تجاری و وکالتنامه های کاری و تجاری می باشد. برخی از ترجمه ها نیز مربوط به ترجمه اسناد و مدارک شرکت ها جهت اراده به شرکای تجاری می باشد.

ترجمه رسمی مدارک تحصیلی از فارسی به عربی 

ترجمه سوابق شغلی از زبان فارسی به عربی

 ترجمه رسمی فارسی به عربی رزومه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را می پذیریم.

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی اساسنامه، روزنامه رسمی، آگاهی های تغییرات و سوابق فعالیت شرکت با تائیدات.

  • ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی سند ملک، بنجاق، سند خودرو، اجاره نامه و دیگر اسناد
  • ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی  ریزنمرات، دانشنامه، تقدیرنامه، رزومه و ... .
  • ترجمه فارسی به عربی فیلم، شعر، متن سخنرانی و ... .
  • ترجمه فارسی به عربی کاتالوگ، بروشور، مقاله و ... .

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی شناسنامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی سند ازدواج

ترجمه از زبان فارسی به عربی کارت ملی

ترجمه رسمی از زبان فارسی به عربی پاسپورت

ترجمه رسمی زبان فارسی به عربی سند ملک

ترجمه از زبان فارسی به عربی اجاره نامه

ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبان عربی روزنامه رسمی

ترجمه رسمی فارسی به زبان عربی اساسنامه