ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی

ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی - دارالترجمه رسمی فارسی به ترکی استانبولی در تهران
بخش اعظم کار دفتر ترجمه شهر مربوط به زبان ترکی می باشد. ترجمه رسمی فارسی به ترکی - ترجمه از ترکی به فارسی را می پذیریم. ترجمه رسمی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را در اسرع وقت می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی برای زبان ترکی استانبولی و دیگر زبان های زنده دنیا می باشد.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور ترکیه را دارند و همچنین تجاری که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند باید یک سری از اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شده را از زبان فارسی به ترکی استانبولی ترجمه کرده و به تائید دادگستری، وزارت امور خارجه و همچنین ترجمه را باید به تائید سفارت ترکیه در تهران برسانند. شما عزیزان می توانید در مورد اسناد و مدارک مورد نیاز خود با ما تماس گرفته تا اسناد لازمه را ترجمه کنید و کم و کسری و یا اضافه کاری در امر ترجمه مدارک پیش نیاید.

ترجمه رسمی ترکی استامبولی به فارسی: دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از ترکی استانبولی به فارسی از تمام نقاط می باشد.

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در ترکیه، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج ایران به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ظرف 3 روز کاری ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و یا فارسی به ترمی استامبولی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در ترکیه یا هر آدرس دیگری ارسال کنیم

ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از ترکی استانبولی به فارسی و یا از فارسی به ترکی استانبولی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور ترکیه، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور ترکیه رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امورخارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

ترجمه رسمی ریزنمرات و پایان تحصیلات از زبان فارسی به ترکی استانبولی را می پذیریم.

·         ترجمه ترکی استامبولی به فارسی و فارسی به ترکی استامبولی کارت ملی

·         ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استامبولی شناسنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی پایان خدمت

·         ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی دانشنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به زبان فارسی و فارسی به ترکی استانبولی  ریزنمرات

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی عقدنامه

·         ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی سند ملک

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی وکالتنامه

·         ترجمه ترکی رسمی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی  تعهدنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی گذرنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی گواهینامه رانندگی

·         ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی تقدیرنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسیب ه ترکی استامبولی اساسنامه

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استامبولی روزنامه رسمی

·         ترجمه رسمی ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی اجاره نامه

·         ترجمه ترکی استامبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی پایان تحصیلات ابتدایی

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی پایان تحصیلات راهنمایی و دبیرستان

·         ترجمه ترکی استانبولی به فارسی و فارسی به ترکی استانبولی  حساب های مالیاتی