ترجمه رسمی اسناد و احکام

 دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به انگلیسی و سایر زبان ها را می پذیرد.

ترجمه رسمی احکام از فارسی به انگلیسی همراه با تائیدات

ترجمه رسمی اسناد و احکام, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ترجمه رسمی اسناد و احکام

1-2 . سند مالکیت: 

سند مالکیت یا المثنی آن ممهور به مهر ادارت ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا باز داشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقا قابل ترجمه و تایید نیست . 

2-2 . ارزیابی املاک: 

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تایید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تایید می باشد . 

3-2 . استعلامات ادارت ثبت اسناد و املاک: 

استعلامات ثبت اسناد در مورد  املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تایید است. 

4-2. اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری: 

اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کنندقابل ترجمه وتایید است. 

5-2 . بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول: 

بیمع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ارگانهای دولتی تنظیم می شود قابل ترجمه و تایید است همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه رسمی نیز قابل ترجمه و تایید می باشد . 

6-2 . وکالتنامه: 

وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر امضاء سر دفتر قابل ترجمه و تایید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در این صورت تنفیذ دفتر خانه در خصوص عدم  عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفیت الزامی است وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تایید است وکالت در خوصص مراقبت های فیزیکی طفل ازسوی  والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید  حضانت یا سرپرست بلااشکال و قابل ترجمه و تایید است بنا براین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر قابل ترجمه و تایید نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد. 

7-2 . تعهد نامه: 

تعهد نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است. 

8-2 . اقرار نامه: 

اقرار نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سر دفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است به شرطی که مضون اقرار نامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد با توجه به مفاد اقرار نامه ارائه مستند آن ترجمه و تایید الزامی است مثلا اقرار به فرزند خواندگی « رای دادگاه » اقرار به تجرد « گواهی تجرد از ثبت احوال » اقرار به زوجیت « سند ازداوج یا شناسنامه » اقرار به مالکیت « سند مالکیت » اقرار به نسبیت « رای دادگاه یا شناسنامه » 

9-2 . استشهادیه: 

استشهادیه  ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی ، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تایید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است . 
استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تایید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی قال ترجمه و تایید است استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تایید میشود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی  کمتر از 18 سال باشد. همچنین مراتب به تایید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد . 

10-2 . احکام دادگاهها : 

اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادخواست ، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه ف احضاریه و اخطاریه و بطور کلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رای قابل ترجمه تایید است مگر آراء غیر قطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی قطعیت حکم ملاک نیست.

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی، ترجمه رسمی و غیر رسمی از فارسی به دیگر زبان ها.

ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به انگلیسی، ترجمه اسناد و احکام از فارسی به ترکی، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به عربی، ترجمه اسناد و احکام از فارسی به روسی، ترجمه اسناد و احکام از فارسی به فرانسه، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به آلمانی، ترجمه اسناد و احکام از فارسی به ایتالیایی، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به کردی، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به سوئدی، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به چینی، ترجمه رسمی اسناد و احکام از فارسی به اسپانیولی.