ترجمه ایتالیایی به فارسی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمین خبره دادگستری آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی برای زبان ایتالیایی و دیگر زبان های زنده دنیا می باشد.

ترجمه ایتالیایی به فارسی: بیشترین حجم ترجمه از فارسی به ایتالیایی مربوط به ریزنمرات و پایان تحصیلات دوران متوسطه و همپنین شناسنامه می باشد. این مدارک جهت ثبت نام و ادامه تحصیل در ایتالیا مورد نیاز می باشند.  دارالترجمه رسمی شهر آماده پذیرش اسناد، مدارک و متون جهت ترجمه از ایتالیایی به فارسی از تمام نقاط می باشد. ترجمه رسمی از زبان ایتالیایی به فارسی - ترجمه از فارسی به ایتالیایی را با تاییدات لازم از دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه ایتالیایی به فارسی,دارالترجمه رسمی در تهران,ترجمه رسمی,دارالترجمه رسمی,دارالترجمه

- ترجمه رسمی ریزنمرات و پایان تحصیلات از فارسی به ایتالیایی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه.

- ترجمه اساسنامه و وزنامه رسمی همراه با تایید دادگستری از زبان ایتالیایی به فارسی و ترجمه از فارسی به ایتالیایی.

- ترجمه سند ملک، وکالتنامه، اجاره نامه و ... از فارسی به ایتالیایی با تاییدات لازم را می پذیریم.

با توجه به هزینه بسیار بالای ترجمه در خارج از ایران، شما می توانید اسناد و مدارک خود را از خارج به آدرس دارالترجمه رسمی شهر در تهران ارسال نمائید تا ترجمه ایتالیایی به فارسی و یا فارسی به ایتالیایی اسناد و مدارک را با تائید دادگستری و وزارت خارجه ایران تهیه نمائیم و به آدرس مورد نظر شما در ایتالیا یا هر آدرس دیگری ارسال کنیم

ترجمه رسمی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... از ایتالیایی به فارسی و یا از فارسی به ایتالیایی در کوتاه ترین زمان ممکن و با هزینه ای مقبول شما. اسناد و مدارک صادر شده از کشور ایتالیا، ابتدا باید به تائید کنسولی ایران در کشور ایتالیا رسیده باشد. سپس باید به تائید وزارت امور خارجه ایران برسد و بعد از این مرحله می باشد که مترجم رسمی قوه قضائیه اجازه ترجمه اسناد را خواهد داشت.

خدمات دارالترجمه رسمی شهر در زمینه ترجمه رسمی زبان ایتالیایی به شرح زیر می باشد:

- ترجمه رسمی اسناد، متون و مدارک از فارسی به ایتالیایی و ترجمه رسمی از ایتالیایی به فارسی را می پذیریم.

- تائید ترجمه رسمی ایتالیایی اسناد نزد دادگستری و وزارت امور خارجه.

- تائید ترجمه رسمی ایتالیایی اسناد نزد سفارت ایتالیا در تهران.

- ترجمه غیر رسمی متون، مقالات، برشور، کاتالوگ و ... از زبان فارسی به ایتالیایی و ترجمه از زبان ایتالیایی به فارسی.

·         ترجمه ایتالیایی به فارسی شناسنامه

·         ترجمه رسمی ایتالیایی به فارسی پایان خدمت

·         ترجمه رسمی زبان ایتالیایی به فارسی دانشنامه لیسانس

·         ترجمه  رسمی ریزنمرات از ایتالیایی به زبان فارسی 

·         ترجمه ایتالیایی به فارسی گواهی های فنی و حرفه ای

·         ترجمه از ایتالیایی به فارسی عقدنامه

·         ترجمه رسمی ایتالیایی به فارسی سند ملک

·         ترجمه رسمی ایتالیایی به فارسی وکالتنامه

·         ترجمه ایتالیایی به فارسی تعهدنامه

·         ترجمه ایتالیایی به فارسی گواهینامه رانندگی

·         ترجمه رسمی ایتالیایی به فارسی تقدیرنامه

·         ترجمه ایتالیایی به فارسی اساسنامه