دارالترجمه رسمی چینی

دارالترجمه رسمی شهر ، دارالترجمه رسمی چینی

دارالترجمه رسمی شهر پیشگام در امر ترجمه رسمی در حوزه زبان چینی می باشد. در دارالترجمه رسمی شهر ترجمه رسمی اسناد و مدارک و قراردادها از زبان فارسی به چینی و همچنین ترجمه از چینی به فارسی انجام می پذیرد. ترجمه رسمی چینی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را در اسرع وقت انجام می گردد.

با توجه به افزایش مبادلات تجاری ایران و چین در سالیان اخیر، ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به چینی و ترجمه از چینی به فارسی روند رو به رشدی را دارد. برای بهره گیری از مترجمین رسمی و غیررسمی زبان چینی با دارالترجمه رسمی شهر تماس بگیرید. همکاران ما می توانند شما را در سفرهای تجاری و بازرگانی و همچنین در سمینارها و جلسات همراهی کنند.

دارالترجمه رسمی چینی

جهت انجام امور تجاری موفق با شرکای تجاری خارجی بویژه چینی، نیاز به ترجمه ای دقیق از متن قراردادها و توافقات قبل از امضای نهایی وجود دارد. دارالترجمه رسمی چینی (دارالترجمه رسمی در تهران) با همکاری مترجمان خبره زبان چینی آماده ارائه ترجمه ای دقیق و بصرفه از فارسی به چینی و ترجمه از چینی به فارسی می باشد.

دارالترجمه رسمی چینی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ما با همکاری مترجمان رسمی و همچنین مترجمان با سابقه در زمینه ترجمه رسمی زبان چینی، ترجمه انواع متون را از زبان فارسی به چینی و ترجمه از چینی به فارسی را می پذیریم. با ترجمه رسمی قراردادهای تجاری از زبان چینی به فارسی و ترجمه قرارداد را از فارسی به چینی آماده خدمت در زمینه ترجمه زبان چینی هستیم.

  • ترجمه چینی کاتالوگ و برشور
  • ترجمه اسناد و مدارک شخصی و تحصیلی به چینی
  • ترجمه فارسی به چینی سوابق شغلی
  • ترجمه فارسی به چینی روزنامه رسمی و اساسنامه
  • ترجمه فارسی به چینی و چینی به فارسی قراردادهای تجاری

ترجمه مطمئن و با کیفیت قراردادها و توافق نامه ها را به زبان چینی از ما بخواهید.