دارالترجمه رسمی فارسی

دارالترجمه رسمی فارسی / دارالترجمه رسمی فارسی به کلیه زبان ها: دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه ترجمه از فارسی به انگلیسی و ترجمه از فارسی به انگلیسی می باشد.

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان های زنده و همچنین از دیگر زبان ها به زبان فارسی می باشد. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره قوه قضائیه و با همکاری مترجمان خبره در زمینه ها و رشته های خاص، آماده ارائه کار با کیفیت برای شما عزیزان می باشد. سراغ بهترین مترجمان رسمی قوه قضائیه را از ما بگیرید.

دارالترجمه رسمی فارسی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

ترجمه رسمی مدارک هویتی، مدارک تحصیلی، اسناد شغلی و سوابق کاری و ترجمه اسناد و مدارک ملکی را از زبان فارسی به تمامی زبان های زنده را می پذیریم. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و از انگلیسی و دیگر زبان ها همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

در صورت نیاز شما، انجام امور مربوط به تائید ترجمه نزد سفارت های دایر در تهران را می پذیریم. انجام ترجمه های غیررسمی متون، مقالات، سخنرانی ها، کاتالوگ، برشور و ... از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی و دیگر زبان ها به فارسی، اعزام مترجم همراه جهت حضور در سمینارها و کنفرانس ها برای تمامی زبان ها.

دارالترجمه رسمی فارسی

ما علاوه بر ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به انگلیسی و دیگر زبان ها و همچنین ترجمه رسمی از انگلیسی و دیگر زبان ها به فارسی، امور مربوط به ترجمه غیررسمی متون، مقالات، کاتالوگ، ویدئو و ... را نیز انجام خواهیم داد.

  • دارالترجمه رسمی فارسی به عربی.

  • دارالترجمه رسمی از فارسی به انگلیسی
  • دارالترجمه فارسی به فرانسه
  • دارالترجمه از رسمی فارسی به آلمانی
  • دارالترجمه فارسی به زبان چینی
  • دارالترجمه رسمی فارسی به روسی
  • دارالترجمه رسمی فارسی به کردی
  • دارالترجمه فارسی به هندی
  • دارالترجمه از فارسی به سوئدی
  • دارالترجمه رسمی فارسی به تمام زبان های زنده دنیا