دارالترجمه رسمی سوئدی

دارالترجمه رسمی شهر(شماره 621) از دارالترجمه های فعال در حوزه زبان سوئدی می باشد. ما ترجمه رسمی و غیررسمی از فارسی به سوئدی و بلعکس را می پذیریم. در دارالترجمه رسمی سوئدی ترجمه فارسی به سوئدی، ترجمه سوئدی به فارسی، ترجمه رسمی و غیررسمی زبان سوئدی را انجام میدهیم.

جهت ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان فارسی به سوئدی محدودیتی وجود ندارد اما برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از کشور سوئد، این اسناد ابتدا باید به تائید سفارت یا کنسولی ایران در سوئد (یا به تائید سفارت سوئد در تهران) برسند و سپس وزارت امور خارجه ایران آنها را تائید کند، سپس مترجم رسمی زبان سوئدی حق ترجمه رسمی اسناد را دارد.

دارالترجمه رسمی سوئدی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه شهر از نخستین دارالترجمه های رسمی در تهران می باشد که اسناد و مدارک را جهت ترجمه از زبان فارسی به سوئدی و همچنین از سوئدی به فارسی پذیرش می کند. زبان سوئدی در ایران دارای مترجم رسمی می باشد و جهت تسهیل در امر ترجمه می توانید اسناد خود را به ما بسپارید. ترجمه رسمی از فارسی به سوئدی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه رسمی و غیر رسمی از زبان سوئدی به فارسی و از فارسی به سوئدی بخشی از خدمات قابل ارائه از طرف دارالترجمه رسمی شهر (دارالترجمه رسمی سوئدی) می باشد که شامل موارد زیر است:

1- ترجمه رسمی اسناد و مدارک (هویتی، تحصیلی، ملکی، شغلی و ...) از زبان فارسی به سوئدی و از سوئدی به فارسی.

2- تایید ترجمه رسمی مدارک نزد دادگستری و وزارت خارجه.

3- تائید ترجمه و همچنین کپی برابر اصل اصل مدارک صادر شده از زبان سوئدی، نزد سفارت سوئد در اسرع وقت

4- ترجمه غیر رسمی کلیه متون غیر رسمی از زبان سوئدی به فارسی یا هر زبان زنده دیگر در اسرع وقت.

دارالترجمه رسمی شهر- دارالترجمه رسمی سوئدی

دارالترجمه رسمی سوئدی

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی و دیگر زبان های زنده به زبان سوئدی می باشد. ترجمه از زبان فارسی به سوئدی اسناد و مدارک هویتی، ملکی، تحصیلی، شغلی، تجاری و ... و همچنین ترجمه غیررسمی از زبان فارسی به سوئدی متون، کاتالوگ، و بروشور و ...

  • دارالترجمه رسمی سوئدی به فارسی

  •