دارالترجمه رسمی استانبولی

دارالترجمه رسمی استانبولی .   ترجمه رسمی و غیررسمی اسناد و متون را از فارسی به استانبولی و از استانبولی به فارسی را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های رسمی در حوزه زبان ترکی استانبولی می باشد که امکان ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به به ترکی دارد. دارالترجمه رسمی استانبولی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می باشد.

دارالترجمه رسمی استانبولی, دارالترجمه رسمی شهر, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

مترجم رسمی و غیررسمی جهت همراهی شما در سمینارها و جلسات تجاری و سیاسی را اعزام می کنیم. دارالترجمه رسمی شهر از دارالترجمه های فعال در زمینه ترجمه رسمی زبان ترکی استانبولی می باشد. همچنین پذیرای ترجمه کلیه اسناد و مدارک را از زبان فارسی به استانبولی و ترجمه از استانبولی به فارسی را است. ترجمه رسمی ترکی استانبولی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز شما، تائید سفارت ترکیه را نیز انجام می گردد. در ادامه به برخی از خدمات دارالترجمه رسمی استانبولی اشاره می کنیم.

خدمات دارالترجمه رسمی استانبولی

ترجمه رسمی قراردادها، اساسنامه و سایر اسناد و مدارک تجاری از زبان فارسی به استانبولی و همچنین ترجمه از ترکی استانبولی به فارسی را می پذیریم.

ترجمه رسمی استانبولی اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی را در اسرع وقت انجام می دهیم.

ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه از زبان فارسی به استانبولی همراه با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه را می پذیریم.

ترجمه روزنامه رسمی، اساسنامه و قراردادها تجاری از فارسی به استانبولی و ترجمه از استانبولی به فارسی.

دارالترجمه رسمی شهر با بهره مندی از مترجمان خبره و رسمی زبان استانبولی آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به استانبولی و همچنین ترجمه از ترکی استانبولی به فارسی می باشد. ما ترجمه رسمی زبان استانبولی را در کوتاه ترین زمان ممکن با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه را انجام می دهیم. در صورت نیاز شما عزیزان، تائید ترجمه مدارک نزد سفارت ترکیه در تهران را نیز می پذیریم.