دارالترجمه ایتالیایی

دارالترجمه ایتالیایی شهر ارائه دهنده خدمات ترجمه رسمی و غیررسمی زبان ایتالیایی در ایران.

دارالترجمه ایتالیایی خدمات ترجمه برای زبان ایتالیایی را ارائه می دهد. ترجمه رسمی و همچنین ترجمه غیررسمی زبان ایتالیایی را پذیرا می باشد. دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان خبره در حوزه زبان ایتالیایی آماده ارائه خدمات ترجمه می باشد. افرادی که قصد ادامه تحصیل در ایتالیا و یا مهاجرت به این کشور را دارند می توانند مشاوه لازم جهت ترجمه مدارک لازم را از ما بگیرند.

ما ترجمه رسمی اسناد و مدارک را از زبان فارسی به ایتالیایی همره با تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه انجام می دهیم. در صورت نیاز تائید ترجمه رسمی نزد سفارت ایتالیا در تهران را می پذیریم.

بیشترین حجم ترجمه از فارسی به ایتالیایی مربوط به ترجمه مدارک تحصیلی دوره دبیرستان به همراه ترجمه شناسنامه می باشد که بیشتر برای ادامه تحصیل در کشور ایتالیا می باشد.

افرادی که قصد ادامه تحصیل در کشور ایتالیا و یا سفر به این کشور را دارند، نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک لازم را دارند که به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه رسیده باشند.

دارالترجمه ایتالیایی, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی و خبره آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی در حوزه زبان ایتالیایی می باشد. ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ملکی را در اسرع وقت به همراه تائیدات دادگستری و وزارت امور خارجه می پذیریم.

دارالترجمه ایتالیایی

دارالترجمه رسمی شهر با همکاری مترجمان رسمی قوه قضائیه، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از فارسی به ایتالیایی می باشد.

پذیرش ترجمه: ترجمه ریزنمرات و دانشنامه های تحصیلی از فارسی به ایتالیایی، ترجمه رسمی گواهی های شغلی، سوابق کاری و رزومه از زبان فارسی به ایتالیایی و ترجمه از ایتالیایی به فارسی همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه، انجام امور مربوط به تائید مدارک را نزد سفارت ایتالیا، ترجمه فارسی به ایتالیایی اساسنامه، قرارداد، روزنامه رسمی و ... .