دارالترجمه آذری

دارالترجمه آذری

دارالترجمه رسمی شهر ارائه دهنده خدمات ترجمه از زبان فارسی به آذری و ترجمه از آذری به فارسی و بصورت رسمی و غیررسمی اسناد و متون می باشد. دارالترجمه آذری، ترجمه رسمی اسناد و مدارک تحصیلی، شغلی، هویتی،ملکی و ... از زبان فارسی به آذری با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه و در صورت نیاز تائید سفارت را به انجام می رساند. شما می توانید دارالترجمه رسمی آذری در تهران را از ما پیگیر باشید.

دارالترجمه آذری, دارالترجمه رسمی شهر, دارالترجمه رسمی در تهران, ترجمه رسمی, دارالترجمه رسمی, دارالترجمه

دارالترجمه رسمی شهر آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به آذری و از زبان آذری به فارسی می باشد. ترجمه اسناد و مدارک از زبان فارسی به زبان آذری و دیگر زبان ها، توسط مترجمان رسمی و خبره دادگستری انجام می گیرد. دادگستری و وزارت خارجه نیز با توجه به عدم محدودیت نوع سند و مدرک، ترجمه رسمی آذری این اسناد و مدارک را تائید خواهند کرد. همچنین برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک از زبان آذری به فارسی، ابتدا این اسناد باید به تائید کنسولی و یا سفارت ایران در کشور آذربایجان رسیده باشند و سپس به تائید وزارت خارجه ایران برسد (جهت تائید مهر کنسولی یا سفارت خود در کشور آذربایجان) در غیر اینصورت ترجمه رسمی اسناد و مدارک صادر شده از کشور آذربایجان (یا هر کشور دیگری) غیر قانونی بوده و مترجم تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. بعد از تائید اسناد توسط وزارت امور خارجه، اسناد از آذری به فارسی ترجمه شده و ترجمه رسمی جهت تائید دادگستری به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

ترجمه ریز نمرات و دانشنامه های تحصیلی از زبان آذری به فارسی برای افراد تحصیل کرده در کشور آذربایجان را می پذیریم.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی و ... از زبان فارسی به آذری و همچنین ترجمه رسمی آذری به فارسی اسناد را می پذیریم.

دارالترجمه رسمی شهر علاوه بر ترجمه رسمی از زبان فارسی به آذری و از آذری به فارسی و تائید دادگستری و وزارت خارجه، در صورت نیاز شما مشتریان گرامی امور مربوط به تائید ترجمه رسمی را نزد سفارت آذربایجان در تهران قبول خواهد کرد. ترجمه رسمی مدارک هویتی از زبان فارسی به آذری، ترجمه رسمی مدارک تحصیلی، شغلی و ملکی از زبان فارسی به آذری.

علاوه بر ترجمه رسمی از زبان فارسی به آذری و یا از آذری به فارسی، دارالترجمه رسمی شهر ترجمه غیررسمی متون را از زبان فارسی به آذری و ترجمه آذری به فارسی را پذیرش می کند. مترجمین آذری دارالترجمه رسمی شهر می توانند متون را به آذری با رسم الخط فارسی و یا با رسم الخط آذری کشور آذربایجان تهیه نمایند.

خدمات دارالترجمه آذری

ترجمه فارسی به آذری و آذری به فارسی مدارک هویتی، تحصیلی، شغلی، ملکی و ... در کمترین زمان ممکن همراه با تائید دادگستری و وزارت امور خارجه.

 • دارالترجمه آذری به فارسی
 • دارالترجمه رسمی آذری به ترکی
 • دارالترجمه آذری به اسپانیولی
 • دارالترجمه رسمی آذری به انگلیسی
 • دارالترجمه رسمی زبان آذری به عربی
 • دارالترجمه زبان آذری به آلمانی
 • دارالترجمه آذری به زبان هندی
 • دارالترجمه رسمی زبان  آذری به زبان روسی
 • دارالترجمه زبان آذری به زبان کردی
 • دارالترجمه آذری به زبان هندی
 • دارالترجمه رسمی زبانآذری به ژاپنی
 • دارالترجمه آذری به سوئدی
 • دارالتجمه آذری به سایر زبان ها